Beboerregistrering og porttelefon

Det nye porttelefonsystemet vil ringe til din mobil i stedet for den analoge telefonen i boligen.Beboere må derfor registrere seg med mobilnummer.

Slik registrer du deg

Registreringen foregår i to trinn.
1) Du får tilsendt en lenke til den e-postadressen du angir for å fullføre registreringen.
2) Besøk lenken og fyll ut informasjonen din. Denne lenken kan du senere bruke til å oppdatere din informasjon, f.eks. til å endre mobilnummer.

På denne måten blir styret informert om endringer, og tar tak i dette fortløpende.
Oppdateringer som gjøres i beboerregistreringen kan ta litt tid før de dukker opp grunnet at det er manuelle oppgaver som må gjennomføres av et styremedlem.

Har det gått mer enn 14 dager og endringene dine ikke synes, anbefaler vi å ta kontakt med styret på e-post for å sjekke om alt er gått som det skal.

Hvordan virker portsystemet

Når du er registrert vil navnet ditt komme på ringeklokken. Denne er knyttet til ditt personlige telefonnummer. Du kan holde en kort samtale før du slipper gjester inn.  Samtalen er tidsbegrenset og vil brytes etter 30 sekunder. For å åpne døren nede trykker du du “5” på mobilens talltastatur mens samtalen pågår.