Sykkeltyverier i området.

Det har blitt rapportert om noen sykkeltyverier i Baglerbyen den siste tiden. I tillegg har garasjeporten ved to anledninger blitt åpnet opp med makt.

Styret anmelder alle saker som direkte berører borettslaget, men det er viktig at alle andre hendelser også blir politianmeldt. Dette vil øke sannsynligheten for at politiet vil prioritere vårt område.

Ventilasjonsanlegget i Alnagata14

Styringsboksen til ventilasjonsanlegget i Alnagata 14 er ute av drift. Vi jobber med å få den reparert raskest mulig.

På grunn av dette vil det komme lukt fra de andre leilighetene, særlig på badet. I tillegg vil damp på badet ikke bli trukket ved som vanlig. Inntil den er reparert anbefaler vi dere å lufte godt ved bruk av vinduer og balkong.

Obs. Det manglende avtrekket vil føre til at dampen i større grad bli værende på baderommet, noe som kan medføre fuktskader.  Det anbefales derfor å være ekstra forsiktig fram til anlegget er reparert.

Oppdatering:

4. oktober: Elektro-Sivert reparerte styringsboksen i dag, og ventilasjonsanlegget er dermed oppe og går igjen.

3. oktober: På grunn av forsinkelser fra Elektro-Sivert sin side har vi tatt kontakt med et annet firma, ORAS,  for å se på problemet. De sa at de kunne ha delene og reparatør her senest onsdag 9. oktober.

22. september: Elektro-Sivert var innom torsdag 20. september. De har bestilt deler, og styringsenheten vil bli reparert så fort de er mottatt .

 

 

Oppdatering – Garasjeporten

Securion reparerte kodeleseren på utsiden av garasjeporten på mandag, men delene til leseren på innsiden hadde ikke kommet. Dette vil bli reparert senere.

I mellomtiden brukes “pil opp” på konsollen ved garasjeporten.

Garasjeporten

Som mange trolig har lagt merke til  har garasajeporten manglet den ytre kodeleseren den siste uken. Dette skyldes hærverk, der noen har revet den av med makt.

Leverandøren vår fikk beskjed om dette på mandag, og informerte om at det skulle være i orden senest onsdagen, men dette ble dessverre ikke gjort på grunn av manglende deler. Vi har nå fått beskjed om at den skal bli reparert på mandag.

For å åpne porten må man derfor bruke den manuelle knappen ved garasjeporten, der det heriblant er en pil opp og ned. “Pil opp” åpner porten og den vil automatisk gå ned igjen som vanlig.

Vi beklager den manglende informasjon om porten. Dette skyldes ferieavvikling i styret, og at leverandøren ikke ga beskjed om forsinkelsen. Vi ble derfor først oppmerksom på at den fortsatt var ute av drift i dag.

Befaring fra norsk brannvern

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss mellom klokken 17:00 og 21:00.

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter, altså både hovedleiligheten og eventuelle utleiehybler. 

Onsdag 22. august besøkes:

  • Alnagata 14.
  • Alnagata 16, U.etg t.o.m 5. etg.

Torsdag 30. august besøkes:

  • Alnagata 16, 6. etg. t.o.m 8. etg.
  • Alnagata 18.

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:

Tirsdag 04. september mellom kl. 17:00 og 21:00.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no

Avregning, container og sykkelboden.

Hei!

Nedenfor kommer viktig informasjon om avregningen, nytt a-kontobeløp, container og sykkelboden.

Avregning

Vi minner om at strømavregningen er lagt ut på Techems beboerportal. Her kan du se om du har betalt for mye eller lite akontobeløp forrige år.

Beboerportalen finner du her https://tenantportal.techem.no/cms/nb/login/index.html?stateDone=1

Vi oppga tidligere at avregningen og det nye a-kontobeløpet kom på juni fakturaen. På grunn av interne tidsfrister hos Obos greide de ikke å få det med på juni-fakturaen allikevel. Avregningen og det nye akontobeløpet kommer derfor på august fakturaen istedenfor.

Container

Styret vil bestille Container til slutten av måneden.  Containeren kommer etter planen til å være her fra 28.06 til 02.07.  Husk at elektrisk avfall ikke skal kastes i containeren ettersom det koster borettslaget mye i ekstragebyrer.

Sykler etter dugnaden

Det ble ryddet i sykkelboden under dugnaden i år. Det finnes fortsatt noen umarkerte sykler som ikke er hentet. Ta kontakt med styret hvis en av syklene er din. Sykler som ikke er hentet vil bli gitt bort etter 26. juni.

 

Sykkelboden

Vi minner om at fristen for å bestille tilgang til sykkelboden i garasjen er 16. juni. De som hadde tilgang i fjor må registrere seg og betale på nytt i år for å kunne fortsatt benytte seg av denne tjenesten.

Bestillingsskjemaet finner du her https://goo.gl/FHfoWp

Vi kommer til å sende ut mer informasjon om sykkelboden og en betalingslink til de som har bestilt når fristen har utløpt.

Styret kommer til å ha en opprydding mandag 25.06 der umarkerte sykler blir fjernet. Det er derfor viktig at man markerer sykkelen tydelig med oblaten du mottar i posten.

 

 

Hagelaget

Styret har lenge hatt et ønske om å gjenopplive «Hagelaget» som vi hadde for noen år tilbake. Det er en hyggelig måte å bli kjent med naboene sine på, samtidig som man bidrar til å forskjønne borettslaget vår.

Forrige hagelag hjalp til med innkjøp av planter og blomster, bidro vanningen av blomsterbedene og kom med innspill til generelle utbedringer av utearealene.

Hva oppgavene til hagelaget blir fremover, bestemmes sammen med styret, og er avhengig av hvor mange som melder sin interesse og ønskene til de som melder seg på.

To ildsjeler har allerede startet opp, og har hittil plantet flotte blomster i pottene på torget. Vi ønsker samtidig enda flere velkomne, og håper at du melder din interesse!

Trykk på linken for å melde deg på! https://goo.gl/RWsphK 

 

 

Garasjevask, avregning og sykkeloppbevaring i garasjen.

Vi har samlet viktig informasjon for å ikke sende ut for mange SMS i tiden fremover.

Garasjevask:

Vi minner på at det blir garasjevask søndag 27. mai. Vi har valgt å gjøre det på en søndag fordi det er da mulig å parkere gratis på beboerparkeringen utenfor.  PÅ hverdager koster dette penger.

Før garasjevasken må alle garasjeplassene være helt tømt for gjenstander og biler. Overtredelser kan medføre bøtelegging/borttauing for eiers regning/risiko.

Vi regner med at arbeidet tar hele dagen, og at det ikke er mulig å bruke garasjen før etter 18:00 den dagen.

Strøm- og varmtvann

Hver måned trekkes dere et fastlagt akonto-beløp for forbruk av strøm- og varmtvann. Dette beløpet er et estimat av tidligere forbruk. Siden forbruket og kostnadene varierer både ut i fra strømprisene og varierende forbruk vil de fleste enten skylde eller ha penger til gode for forrige års vann- og strømforbruk.

Avregningen er nå godkjent og er lagt ut på techems beboerportal. Portalen finner du her https://tenantportal.techem.no/ .  Hvis du ikke har registrert deg allerede, er det viktig at du som andelseier gjør det.

Inne på beboerportalen finner du informasjon om ditt totalforbruket av strøm- og varmvann, og hvor mye du har til gode eller skylder borettslaget.  Dette beløpet blir lagt til eller trukket fra giroen fra Obos.

Vi har bedt om at dette blir fakturert på giroen for juli-måned. Hvis du har avtalegiro er det viktig at du passer på at beløpsgrensen er høy nok.

Nytt akontobeløp 

Sammen med avregningen har styret fått et nytt forslag til nytt akontobeløp fra techem. Dette er beregnet ut i fra det individuelle forbruket i fjor, der det er lagt til et 5% tillegg for å ta høyde for økende vann- og strømpriser.

Dette justerte akontobeløpet kommer også på fakturaene fra og med juli.

Sykkelbod i garasjen

Etter generalforsamlingen i 2017 ble det bestemt at vi skulle prøve ut sykkelparkering i garasjen. Ordningen har vært vellykket og brukes av mange i borettslaget. Vi fortsetter derfor ordningen i år.

Styret har valgt å ta en årsavgift for sykkeloppbevaring i garasjeboden. Grunnen til dette er ekstrakostnadene klargjøringen og vedlikeholdet av sykkelboden koster borettslaget. I tillegg vil dette gi oss i styret bedre mulighet til å sikre at denne boden ikke blir en lagringsplass for ubrukte og kasserte sykler.

Du bestiller tilgang ved å trykke på følgende skjema https://goo.gl/FHfoWp

Alle må registrere seg, også de som har tilgang fra i fjor. 

Registreringen er åpen fram til 15.06. Det vil ikke være mulig å bestille plass etter dette, og man må da vente til neste år for å få tilgang.

Prisene  for 2018 er som følger.

  • Registrering av brikke (per stk):   50kr
    • Kun registrerte brikker får tilgang til sykkelboden.
  • Oppbevaring av sykler (per stk):  50kr
    • Man vil få utdelt en fargekodet klistremerke per sykkel man registrere. Dette oblatet må være festet på sykkelen, og sykler som mangler klistremerket vil kunne bli fjernet.

 

Renovasjonsetaten

Tirsdag 15. mai mellom 16.00 og 20.00 går Renovasjonsetaten dør til dør for å informere om kildesortering hos dere!

Alle innbyggere i Oslo kommune skal kildesortere matavfall i grønn pose og plastemballasje i blå pose. For å informere og motivere til økt kildesortering vil representanter fra Renovasjonsetaten snakke med husholdningene. Vi ønsker å gjennomføre korte samtaler om kildesorteringen og tilbyr informasjon og praktiske tips. Vi svarer på spørsmål og tar med oss eventuelle tilbakemeldinger.

Vi legger også informasjon i alle postkasser, og de som ikke har mulighet til å være hjemme er velkomne til å ta kontakt med oss i ettertid dersom de ønsker mer informasjon.