Vedtak fra styremøtene

På denne siden vil styret informere om vedtak som blir vedtatt på styremøtene.