Tap, Tyveri og skadeverk

Noen av mine ting er blitt stjålet, hva gjør jeg?

  1. Meld fra til politiet
  2. Send en mail til styret@baglerbyen.net slik at vi vet hva som foregår og kan vurdere tiltak.