Søppel

Container

Borettslaget har inngått en avtale med Vaktmesterkompaniet om at de setter ut søppelcontainer den siste torsdagen hver måned. Containeren hentes igjen påfølgende Mandag. Vi ber beboere om å spare på ting som ikke får plass i søppelkassene frem til det kan kastes i container. Dette gjelder spesielt møbler og annet større avfall ved f.eks flytting. Vi ønsker ikke at dette hensettes i borettslagets øvrige områder.

Minner om at hver andelseier betaler ekstra for gjenstander som står utenfor søppelkassene, også i søppelboden.

Minigjenbruksstasjon

En gang i uken blir det satt ut en minigjenbruksstasjon ved Bunnpris i Konowsgate.

•    Klær og tekstiler
•    Små gjenstander til ombruk
•    Metall
•    Trevirke, maks 1 meter i lengde
•    Keramikk og porselen
•    Papir, papp og kartong
•    Batterier, lysstoffrør og lyspære
•    Farlig avfall
•    Små elektriske apparater
•    Plastprodukter
•    Isopor
•    Brennbart

Les mer om gjenbruksstasjon og åpningstid i Konowsgate her.