SMS-varsling fra styret

Alle beboere skal registrere seg på vårt SMS-varslingssystem. Det er etter vår erfaring SMS som fungerer best når beboerne må varsles om akutte saker og når viktig informasjon må spres til alle.

Hver blokk har sin egen liste, slik at om det er særinformasjon som kun gjelder en blokk (f.eks. strømbrudd) vil dette ikke bli sendt ut til alle beboere.

For påmelding og avmelding, send en SMS med følgende kode til 1963:

Beboere i Alnagata 14: “bagler 14”

Beboere i Alnagata 16: “bagler 16”

Beboere i Alnagata 18: “bagler 18”

For å stoppe mottak av SMS (ved f.eks. utflytting): “bagler stopp”