Siste nytt

Varsel om økning av felleslånet, og økning i fellesutgiftene for 2020

Som svar på den siste oppjusteringen av styringsrenten har Handelsbanken varslet at de økt rentene på felleslånet fra 2,30% til 2,40%. Økningen vil gjenspeile seg på fakturaen fra borettslaget. Dette skjer så raskt OBOS mottar den nye nedbetalingsplanen. Økningen tilsvarer omtrent 85kr ekstra i måneden for hver million man har i fellesgjeld.

I tilknytning til arbeidet med budsjettet for neste år gjennomgikk styret de øvrige felleskostnadene. For å ta høyde for prisveksten fra våre leverandører vedtok styret å øke posten «Felleskostnader» med 3% for neste år.

I tillegg vil posten for Telefon/Kabel-tv øke med 15 kroner på grunn av prisøkning fra Telenor.

Økningen av fellesutgiftene i kroner og øre varierer ut i fra størrelsen på leilighetene. Sammen med økningen av kabel/tv spenner denne økningen fra omtrent 65kr i måneden for de som har de minste leilighetene til litt over 120kr for de største andelsleilighetene.

Bokostnadene i borettslaget har økt mye i år. Hva gjør styret?

I løpet av det foregående året har den totale innkrevingen fra borettslaget økt mye. Dette skyldes hovedsakelig to ting. Høye strømpriser og flere renteøkninger.

Det har vært mange renteøkninger det foregående året grunnet de mange justeringene av styringsrenten. Styret justerer regelmessig denne posten slik at den tilsvarer det reelle rentetrykket.

Renten på felleslånet vårt har økt fra 1,95% til dagens rente på 2,40%, altså omtrent et halvt prosentpoeng. Med en fellesgjeld på 152 millioner betyr det en ekstrakostnad på 684 000kr i året.

Renteøkningen til borettslaget har imidlertid vært betydelig lavere enn oppjusteringen av styringsrenten. Styringsrenten har i løpet av samme periode har blitt justert opp et helt prosentpoeng.

En av grunnene til dette er at styret følger renteutviklingen nøye og er opptatt av at rentenivået i borettslaget er konkurransedyktig.

På denne sist renteøkningen fikk vi justert ned renteøkningen med fem punkter fra 2,45% til 2,40% gjennom dialog med Handelsbanken og innhenting av tilbud fra andre banker. Selv om fem punkter høres lite ut betyr det en årlig besparelse på totalt 76 000kr for borettslaget.

Når det kommer til akonto for vann og strøm har dette vært en av postene som har gått mest opp. Vi informerte om bakgrunnen for dette etter årets avregning og påfølgende justering av akontobeløpet.

Kort fortalt skyldes det økte strømpriser og at styret derfor har justert akontobeløpet slik at man forhåpentligvis slipper å måtte etterbetale manglende innbetaling ved neste års avregning. Trykk på linken forinformasjonen om dette fra mai i år.

Når det kommer til økningen av posten for Fellesutgifter er dette posten som styret har mest kontroll over. De siste årene har styret hatt som rettesnor at denne posten skal justeres årlig ut ifra den generelle prisøkningen.  Målet er at ordinære driftsutgifter skal gå i null.  

Sykkelboden i garasjen – tilgang for 2020.

Som informert om tidligere har borettslaget en sykkelbod i garasjen.

Styret har valgt å ta en avgift for sykkeloppbevaring i garasjeboden. Avgiften dekker kostnaden for oblaten, samt ekstrakostnadene ved å kjøpe inn utstyr til sykkelboden.

I tillegg vil dette gi styret bedre mulighet til å sikre at denne boden ikke blir en lagringsplass for ubrukte og kasserte sykler.

Prisene  for 2020 er som følger.

  • Registrering av brikke (per stk):   50kr
    • Kun registrerte brikker får tilgang til sykkelboden.
  • Oppbevaring av sykler (per stk):  50kr
    • Man vil få utdelt en fargekodet klistremerke per sykkel man registrere. Denne skal festes på et synlig sted på sykkelen.

Man kan bestille tilgang til sykkelboden når man ønsker, men tilgangen varer kun ut 2020 uavhengig av bestillingsdato.

Trykk på linken for å bestille: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__qoCtZZUNFNURjBYNFpQUDZHNUJNQTkyVE44SVYzNy4u

Etter registreringen vil det komme en betalingslink basert på svarene i undersøkelsen. Dette kan ta noen dager fra selve registreringen.

OBS:

Hvis man allerede har tilgang fra før og ikke ønsker å fortsette å bruke boden i 2020 så er det viktig at man fjerner syklene sine innen utgangen av året da tilgangen til boden vil bli fjernet.

Sykler uten riktig oblatsmarkering vil bli fjernet fra boden etter februar neste år.

Knust glass ved inngangspartiet i Alnagata 18

Natt til torsdag ble ruten på inngangspartiet i Alnagata 18 knust. Det fremstår som hærverk, og ikke et innbrudsforsøk.

Glassmester er kontaktet, og han har sikret utsiden av glasset for nå. Selve glassplaten må imidlertid spesialbestilles. Det tar derfor litt tid før inngangspartiet er fullstendig reparert. Ifølge vaktmesteren vår er leveringstiden 2 uker.

Hendelsen blir politianmeldt og saken meldt til forsikringen.

Ny renteendring og informasjon om eiendomsskatt

Som følge av enda en økning i styringsrente har handelsbanken justert opp renten på felleslånet vårt. Renten på lånet har økt fra 2.15% til 2.30%. Lånet er avdragsfritt fram til utgangen av 2022.

Renteøkningen på 0,15 prosentpoeng tilsvarer en reell økning på omtrent 7% på “Post 142 Lån Leiligheter” på fellesutgiftene.

Økning tilsvarer 125 ekstra i måneden for hver million den enkelte andel har i fellesgjeld.

Denne nye summen blir fakturert på giroen fra og med fakturaen som har forfallsdato 01.11.2019.

Merk:

Renteøkningen er basert på økningen av styringsrenten 20.juni . Dette skyldes at renteøkningen fra handelsbanken justeres en god del i etterkant av styringsrenten. Det har vært en ny økning av styringsrenten nå 19. september. Vi har mottat varsel fra handelsbanken om at de vil justert renten sin ennå, men man må forvente at enda en oppjustrering vil komme i løpet av året.

Les mer om utviklingen av styringsrenten her:

https://www.norges-bank.no/tema/pengepolitikk/Styringsrenten/Styringsrenten-Oversikt-over-rentemoter-og-endringer-i-styringsrenten-/

Eiendomsskatt

Obos har i de siste månedene fakturere leilighetene som får eiendomsskatt. Eiendomsskatten gjelder kun leilighetene over 90m2.

Summen er totalt på 617kr for de med leilighet på 90m2 og 737 for de med 91m2. Denne summen blir delt opp i fire mindre beløp, og har blitt fakturert i månedene fra august og utover.

Garasjeport

Garasjeporten er blitt ødelagt. Dette skyldes hærverk, der noen har revet den opp med makt natt til lørdag. Det er trolig samme gjerningsmenn som forrige gang. Det virker som de leter etter lette gjenstander å stjele i garasjen. Det er derfor viktig at man ikke etterlater ting løst på plassen sin.

Service bestilles på mandag. Fram til dette må man bruke garasjeporten til garasjesameiet. De har utgang på andre siden av garasjeanlegget. Garasjeporten bruker ikke samme system som vår, men kan manuelt åpnes innenfra.

Styret har opptak av hendelsen og vil politianmelde.

Vannlekkasje i Alnagata 18

Som informert per SMS har det vært to forskjellige vannlekkasjer i Alnagata 18 denne helgen. De fleste bodene har hatt en viss vanninntrenging, men mengden varierer fra bod til bod.

Vi har snakket med forsikringsselskapet vårt og fått bekreftelse på at de dekker skade på bygningsmasse, men ikke gjenstander i privat bod. Ta derfor kontakt med eget forsikringsselskapet hvis ting i boden har blitt ødelagt.

Den nye vaktmesteren vår, Trond, startet arbeidet med å tørke opp vannet i går, men kan kun suge opp vann fra fellesområdene.

Andelseieren er selv ansvarlig for å tørke opp i egen bod og sikre at våte gjenstander ikke blir liggende. Hvis ikke dette gjøres kan det føre til mugg og råte forplanter seg i egen og andres boder.

Vi har bestilt container fra fredag 9. august og fram til onsdag 14 slik at man får mulighet til å kaste ødelagte gjenstander. Husk at elektriske artikler ikke kan kastes i containeren. Vi anbefaler alle å bruke mini gjenbruksstasjonen som kommer til Ekebergveien ved Bunnpris hver torsdag mellom 18:00 og 19:30

https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/gamlebyen-mobile-minigjenbruksstasjon/

Vaktmesteren vår kan hjelpe til å fjerne større elektriske gjenstander mot betaling. Ta kontakt på 41458946 hvis du ønsker å bestille dette av ham.

Vi anbefaler alle å lagre gjenstander minst ti centimeter over bakken i bodene slik at man sikrerer tingene ved eventuelle fremtidige vannlekkasjer. En måte å gjøre dette er å sette opp oppbevaringshylle i boden.

For en enkel og billig løsning anbefaler vaktmesteren vår Trond følgende oppbevaringshylle https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/oppbevaring/oppbevaringshyller-skuffer/oppbevaringshyller/oppbevaringshylle-666036?fbclid=IwAR2SPuVofOQE1lc1AIzfxm4OPj_GnhNCpcm3M6MI37OWi8ycJbwd9SRy_rI#tab04

Han kan hjelpe til med å sette opp hylle i boden hvis noen trenger det. Han tar da timespris for arbeidet. Ta kontakt med Trond på telefon 41458946 eller send e-post til styret@baglerbyen.net hvis man ønsker å bestille denne tjenesten.

Styret inviterer til Sommerfest!

Styret i Borettslaget inviterer alle til gratis sommerfest!

Det blir pølser, hamburger og brus!

Dato: 6. August
Tid: Kl 17
Sted: Utenfor blokkene på den store plassen

Påmelding på Baglerbyen sin Facebook-side kommer!

☺️

Meddel gjerne om du er veganer/vegetarianer, så vi kan tilpasse best mulig!

Velkommen til en hyggelig samling i borettslaget!

Feil informasjon på noen fakturaer

Obos har informert oss om at en feil i listene fra Techem har medført at leiligheter uten utleiedel har fått ny linje med A-konto vann utleie på giroene sine.

Techem opplyser at beløpene på giroene er korrekt men økningen skulle vært gjort på kategori 133 A-konto vann. Obos vil korrigere dette på giroene så snart praktisk mulig men det vil være feil på noen giroer et par måneder fremover.

Men altså, beløpene er korrekt, kun feil varelinje.