Siste nytt

Fjerning av sykler

I forbindelse med ombygging av sykkel- og søppelskuret på fellesarealene vil det være nødvendig at alle sykler fjernes eller flyttes til alternative skur. Det er plass både i skuret utenfor nr 18, og i stativene langs veggen på nedsiden av nr 14.

Container

Det er leid inn container til bruk for beboerne.

Denne blir utplassert fredag 22/8 og blir stående frem til mandag 8.september.

 Vi ber beboerne benytte muligheten til å kaste gjenstander i denne perioden.

– Styret –

Grillfest avlyst

Grunnet svært lav oppslutning og noe usikre værutsikter velger styret å avlyse den offisielle delen av grillfesten. Vi oppfordrer fortsatt våre beboere til å møtes, men det offisielle programmet fra styret vil altså utebli.

Brannverninspeksjon

I forbindelse med borettslagets avtale med Norsk Brannvern vil de foreta befaring hos oss følgende dager mellom klokken 17:00 og 21:00:
Mandag 11. august. Alnagata nr. 14 og nr. 16 (u-etasje til og med 3. etasje).
Tirsdag 12. august. Alnagata nr. 18 og nr 16 (4. til og med 8. etasje).

De starter litt tidligere på dagen med kontroll av med fellesområdene, så dere vil kanskje se dem rundt i gangene tidligere på dagen.

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme den oppsatte kvelden vil de komme tilbake
Tirsdag 26. august, også da mellom 17:00 og 21:00.

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten, bytte batteri i og teste røykvarslere, samt utføre andre enkle kontroller. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er derfor viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret.
Alternativt kan man kontakte Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller på tlf. 32 27 35 28 (09:00-15:00)

Grillfest

Styret har den glede av å invitere beboerne i Borettslaget Baglerbyen til grillfest lørdag 16.08.14 Grillfesten vil finne sted ved scenen på fellesområdet fra kl 16.00

Styret ønsker i den forbindelse kontakt med beboere som er villige til å stille med gassgrill(er).
Styret stiller med salat, og i tillegg tenkte vi å by på rykende ferske vafler.

Vi ser gjerne at en melder seg på, slik at vi vet hvor mange som kommer.
Join vårt event på Facebook eller send en mail til styret.
Ta med godt humør og det du selv ønsker å spise og drikke.

VEL MØTT!

Forslag til kandidater til styreverv i Borettslaget Baglerbyen ønskes

Valgkomiteen ønsker å komme i kontakt med andelseiere i Borettslaget Baglerbyen som kan tenke seg å gjøre en innsats for borettslaget gjennom styreverv. Vi tar også gjerne imot innspill på personer som du tror vil være interessert i dette.

Vi vil gå rundt i blokkene for å ringe på dører for å komme i kontakt med aktuelle kandidater til styret.

Vi ser det som viktig at den enkelte styrekandidat er villig til å bruke tid på vervet i styret. Styreverv godtgjøres økonomisk.

Forslag til kandidater ønskes mottatt innen 1. mars pr e-post, med informasjon om navn, e-postadresse og telefonnummer..

Vi søker både å komme i kontakt med aktuelle lederkandidater og styremedlemmer.

Mvh valgkomiteen

Monica Halvorsen
monica.halvorsen@gmail.com

og

Bjørn Nesse Hunderi
bjornneh@hotmail.com

Tilbud på Låseskinner og sikkerhetslås

I forbindelse med tidligere tilbud på låseskinne har det blitt etterspurt tilbud på sikkerhetslås. Styret har nå fått tilbud også på sikkerhetslås.

Alternativ 1:

FAS 309 FKR kr. 2700,- inkl. mva (ikke systemnøkkel)

Alternativ 2:

Tilbud 4226: Sylinderlåskasse tilpasset systemnøkkelen til leiligheten. Kr. 6050,- inkl. mva

Forbehold:

Nøkkelnummeret til leiligheten må oppgis ved bestilling
Tilbud på montering av sikringsjern, slik de som er montert på dørene til garasje og bodene for å sikre mot innbrudd.
Kostnaden for dette er Kr 3562,50 inkludert moms.
Dersom mer enn 4 beboere bestiller dette vil kostnaden bli ca kr 2500 inkludert moms.
De beboere som ønsker dette må gi beskjed til styret og oppgi fullt navn, adresse, bolignummer (H0304) og andelsnummer.

Fordel med sikringsjern:

• Glippe mellom dør og karm skjules slik at reilen på låskasse ikke vises.
• Man kan ikke lenger se om døren er låst.
• Det vanskeliggjør adgangen til verktøy for oppbrekking av dør.

Fordel med tilleggslås:

• Det er alltid bedre med to låspunkter enn ett.
• Hvis det er mindre enn 4 meter ned til bakken så må en FG-godkjent tilleggslås ha nøkkel på inn- og utside. En innbruddstyv som er kommet gjennom et vindu eller liknende kommer dermed ikke ut av leiligheten gjennom døren. Dette vanskeliggjør uttransportering av tjuvgods.
• Forsikringsselskapet kan kreve at det skal være montert en FG-godkjent lås i døren for at de skal kunne gi kunden forsikring.
• Enkelte forsikringsselskapet kan gi rabatt på forsikringspolisen hvis de blir informert om at kunden har en FG-godkjent lås montert.

Generelle Forbehold:

Tilbudet er gyldig t.o.m. 10/10-13
Evt. parkeringsutgifter vil komme i tillegg.
Estimert leveringstid på deres produkter er 1–2 uker fra bestilligstidspunkt.

Alt må dekkes av den enkelte beboer.

Utskifting av nøkkelsylinder

Borettslaget Baglerbyen skal fra 01. oktober 2013 skifte ut nøkkelsylindrene i inngangsdører, garasjeport og dører inntil blokkene og bodområdene. Dette innebærer at dørene kun kan åpnes med nøkkelbrikker.
Andelseiere oppfordres til å informere sine leietakere.

For spørsmål kontakt styret på baglerbyen@styrerommet.net

Mvh
-Styret-