Siste nytt

Dugnad

Styret inviterer til dugnad torsdag 9. mai fra kl 17.30!

På grunn av at det er meldt dårlig vær møtes vi i garasjeområdet slik at vi får ly fra regnet under beboermøte og grillingen.

Vi har også lagt opp til å gjøre mest mulig ting inne i fellesområdene/trappeoppgangene under dugnaden.

Programmet for dugnaden følgende:

  • 17:30 – 18:00 – Beboermøte (introduksjon av ny vaktmester)
  • 18:00 – 18:30 – Grilling og sosialt
  • 18:30 – 20:00 – Dugnad

Hvis du har ting i fellesbodene eller sykkelbodene er det viktig at du merker dem tydelig med navn, leilighetsnummer og dato før dugnaden.

OBS: Vaktmesteren har fjernet markeringer fra forrige dugnad fordi mange sykler har stått urørt flere år i boden. Hvis du ikke har satt på ny merkelapp i år er det viktig at du gjør dette før dugnaden!

Styret har bestilt container. Containeren som er her nå er til personlige ting. Husk at mye ikke kan kastes der, heriblant elektriske gjenstander. Så dersom du har noe du selv ønsker å kaste er dette en god anledning

Se her for veiledning for hva som kan kastes: https://www.norskgjenvinning.no/ressurser/regler-for-hva-som-kan-kastes-i-container/

Ta kontakt med styret gjennom styret@baglerbyen.net hvis du skal innom boden for å merke sakene dine.

Vi i styret ser frem til dugnaden, og håper så mange som mulig kan være med denne ettermiddagen.

Strøm og varmtvannsavregning for 2018


Den årlige strøm- og varmtvannsavregningen er nå publisert på Techem portalen. Det man betaler i strøm og varmtvann er basert på det konkrete forbruket til den enkelte andelen.  Hvor mye man må etterbetale eller får igjen er basert på det totale forbruket og fjorårets strømpriser.  

Techem portalen finner du på
https://tenantportal.techem.no

Hvis du ikke greier å logge deg inn eller har andre problemer må du ta kontakt med Techem direkte.

I 2018 økte kostnaden for strøm med omtrent 25%. Den store prisøkningen gjør at de fleste har betalt for lite i akontobeløp i løpet av året, og må etterbetale det sammen med fellesutgiftene i sommer.

Ifølge Obos vil avregningen komme på fakturaen for juli måned.

Sammen med avregningen har vi også fått forslag til nytt akontobeløp fra Techem. Det baserer seg på det konkrete forbruket for 2018. I tillegg legges det på en estimert prisoppgang for det følgende året. I fjor estimerte de at økningen var på 5%, noe som viste seg å være for optimistisk.

Vi har derfor bedt dem om å beregne inn en prisøkning på 20% i år. Det betyr at akontobeløpet vil øke for alle i borettslaget fremover. Økningen variere ut ifra størrelsen på forbruket og hvor mye man må etterbetale på årets avregning. Økningen varierer derfor fra noen hundrelapper til over tusen kroner.

Målet med denne økningen er at de fleste andelseierne i borettslaget kan gå i null eller få etterbetalt penger ved neste avregning i 2019. Det kommer imidlertid an på strømprisene fremover, noe som er umulig å spå.

Hvis du ønsker å finne ut hva ditt nye akontobeløp blir kan du regne dette ut på følgende måte:

Du tar «Deres andel av total kostnad» på avregningen og deler på 12.

Denne summen multipliserer du så med 1,2.

Eksempel

15 000/12 = 1250

1250 * 1,2= 1500

OBS! På grunn av det økte akontobeløpet er dere viktig at dere kontrollerer beløpsgrensen på eventuelle avtalegiroer.

Innkallelse til generalforsamlingen og viktige datoer fremover.

Som tidligere informert avholdes generalforsamlingen 2. mai i år.

På grunn av at Saxegården er under oppussing vil møte finne sted hos Obos på Hammersborg Torg 1. Generalforsamlingen starter klokka 18:00.

Vi ber alle komme litt før med ferdigutfylte blanketter og gyldig identifikasjon.

Innkallelsen er i år lagt ut på hjemmesiden vår. Dette i henhold til §9.3, ledd 4, i vedtektene våre om digital publisering av innkallelsen. I tillegg vil innkallelsen bli sendt ut i papirform etter påsken til de som ikke har akseptert digital kommunikasjon fra Obos.

Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Borettslaget Baglerbyen det kommende året.

Styret håper du leser gjennom innkallelsen og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen.

Andre viktige datoer fremover:

Fredag 3. mai. – Publisering av strøm- og varmtvannsavregningen. Obos vil fakturere/etterbetale differansen sammen med fellesutgiftene en av sommermånedene. Hvilken måned det blir er ennå ikke bekreftet.

Torsdag 9. mai Dugnad – husk å merke sykler og ting i bodene på forhånd.

Onsdag 15. mai Garasjevask -biler skal være fjernet fra garajseområdet fra morgenen av. Se infoskriv i garasjen.

Alle oss i styret

Vennlig hilsen,

Dugnad og viktige datoer fremover

Som vanlig er vårparten en travel tid i borettslaget. Sist styremøte satt vi opp datoen for dugnaden. I år er dugnaden satt til torsdag 9. mai. Mer informasjon om dugnaden kommer senere.

Vi har i tillegg satt av en halvtime til et beboermøte før dugnaden. Tanken er å skape et mer uformelt rom for å ta opp saker og spørsmål enn generalforsamlingen.

Viktige datoer:

26. mars: Frist for å melde saker og styrekandidatur til Generalforsamlingen.

2. mai: Generalforsamling

9. mai: Dugnad m/beboermøte.

I tillegg vil det være vårrengjøring og garasjevask. Vi kommer tilbake til datoene for dette når vi har fått dette fra leverandøren vår.

Avregning av strøm og varmtvann vil komme senere enn vanlig i år. Grunnen til det er at Techem har byttet alle vannmålerne i borettslaget. Avregningen kan først skje nå som dette arbeidet er ferdig.

Ny e-postadresse

Styret har nå fått en ny e-postadresse. Dette skyldes at vi har gått over til en smidigere og mer moderne løsning. Dette er noe vil lette oppfølgingen av beboersaker og prosjekthåndtering fremover.

Den nye e-postadressen er styret@baglerbyen.net .

I en overgangsperiode vil man fortsatt kunne sende e-post til den gamle adressen, men man må da forvente lengre svartid enn den vanlige fristen på fem virkedager. Den gamle e-postadressen vil bli helt avviklet 1. mai 2019.


Nye kandidater til styret søkes

Ønsker du å gjøre en forskjell i borettslaget? Kandidater til styret oppfordres til å søke!

2. mai er det generalforsamling i Baglerbyen Borettslag.  Nestlederposisjonen, to ordinære styreposisjoner og tre varaposisjoner er oppe til valg.  

Vi trenger flere gode kandidater, med forskjellig kompetanse og bakgrunner.

Ta kontakt med valgkomiteen (baglerbyen.valgkomite@gmail.com, eller styret (styret@baglerbyen.net) hvis du er interessert, eller har  spørsmål om vervet. Styremedlemmene kompenseres økonomisk ut i fra det arbeidet og ansvaret de påtar seg.

Fristen for å melde sin interesse er 26. mars

Hvorfor bli styremedlem?  

Som medlem av styret i Baglerbyen er du med på å sette et positivt preg på borettslaget. Du er delaktig i å sette agendaen for styrearbeidet og får medbestemmelsesrett over hvilke prosjekter og investeringer borettslaget skal prioritere.

Styrevervet er en fin anledning til å bli bedre kjent med naboene dine, både i og utenfor styret. Du vil også opparbeide deg nyttig erfaring innen organisasjonsarbeid og prosjektoppfølging.

Hva gjør du som styremedlem?

Som styremedlem deltar du på de månedlige styremøtene og vil ha påvirkning gjennom din talerett og stemmerett. Hvert styremedlem har forskjellige arbeidsområder som de følger opp. Dette innebærer oppfølging av prosjekter, holde kontakten og forhandle med leverandører, svare på beboerhenvendelser og inspisere fellesområdene for feil eller mangler.

Hvem er du?

Den viktigste kvalifikasjonen du må ha som styremedlem er et ønske om å gjøre borettslaget bedre og innsatslysten til å få det til.

Vi ønsker et allsidig styre der medlemmene har forskjellige bakgrunner, profesjoner og utdannelser. Samtidig er mye av arbeidet avhengig av god forståelse for økonomi, kontraktsinngåelse og prosjekthåndtering. Erfaring eller utdannelse innenfor juss og økonomi, samt tidligere organisasjonserfaring er derfor verdsatt, men ikke et krav for å bli styremedlem.

Vi håper å høre fra deg

Vennlig hilsen

Valgkomiteen og styret i Baglerbyen.

Ordinær generalforsamling 2019

Til andelseierne i Borettslaget Baglerbyen

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Borettslaget Baglerbyen vil avholde ordinær generalforsamling  torsdag 2. mai

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 25. mars 2019. 

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/ spørsmål knyttet til forslaget

Forslag sendes til styret i Borettslaget Baglerlerbyen

Enten ved epost eller vanlig postgang til:

Epost: styret@baglerbyen.net

Borettslaget Baglerbyen
Alnagata 14
0192 Oslo

Hilsen
Borettslaget Baglerbyen
Styret

Jul i Baglerbyen

Vi inviterer til en liten og uformell julemarkering søndag 9. desember, fra klokka 17:00 til 18:00.

Julemarkeringen finner sted ved juletreet på torget, og tanken er at man skal få møtt naboene sine og sagt god jul før julestria virkelig setter inn.

Vi setter på julemusikk, serverer gløgg og deler ut en liten overraskelse til alle barna i Baglerbyen.

Håper du kan komme!

God jul fra alle oss i styret.