Siste nytt

Innkallelse til generalforsamlingen

Som tidligere informert avholdes generalforsamlingen 2. mai i år.

På grunn av at Saxegården er under oppussing vil møte finne sted hos Obos på Hammersborg Torg 1. Generalforsamlingen starter klokka 18:00.

Vi ber alle komme litt før med ferdigutfylte blanketter og gyldig identifikasjon.

Innkallelsen er i år lagt ut på hjemmesiden vår. Dette i henhold til §9.3, ledd 4, i vedtektene våre om digital publisering av innkallelsen. I tillegg vil innkallelsen bli sendt ut i papirform etter påsken.

Styret håper du leser gjennom innkallelsen og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen.

Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Borettslaget Baglerbyen det kommende året.

Vennlig hilsen,

Alle oss i styret

Dugnad og viktige datoer fremover

Som vanlig er vårparten en travel tid i borettslaget. Sist styremøte satt vi opp datoen for dugnaden. I år er dugnaden satt til torsdag 9. mai. Mer informasjon om dugnaden kommer senere.

Vi har i tillegg satt av en halvtime til et beboermøte før dugnaden. Tanken er å skape et mer uformelt rom for å ta opp saker og spørsmål enn generalforsamlingen.

Viktige datoer:

26. mars: Frist for å melde saker og styrekandidatur til Generalforsamlingen.

2. mai: Generalforsamling

9. mai: Dugnad m/beboermøte.

I tillegg vil det være vårrengjøring og garasjevask. Vi kommer tilbake til datoene for dette når vi har fått dette fra leverandøren vår.

Avregning av strøm og varmtvann vil komme senere enn vanlig i år. Grunnen til det er at Techem har byttet alle vannmålerne i borettslaget. Avregningen kan først skje nå som dette arbeidet er ferdig.

Ny e-postadresse

Styret har nå fått en ny e-postadresse. Dette skyldes at vi har gått over til en smidigere og mer moderne løsning. Dette er noe vil lette oppfølgingen av beboersaker og prosjekthåndtering fremover.

Den nye e-postadressen er styret@baglerbyen.net .

I en overgangsperiode vil man fortsatt kunne sende e-post til den gamle adressen, men man må da forvente lengre svartid enn den vanlige fristen på fem virkedager. Den gamle e-postadressen vil bli helt avviklet 1. mai 2019.


Nye kandidater til styret søkes

Ønsker du å gjøre en forskjell i borettslaget? Kandidater til styret oppfordres til å søke!

2. mai er det generalforsamling i Baglerbyen Borettslag.  Nestlederposisjonen, to ordinære styreposisjoner og tre varaposisjoner er oppe til valg.  

Vi trenger flere gode kandidater, med forskjellig kompetanse og bakgrunner.

Ta kontakt med valgkomiteen (baglerbyen.valgkomite@gmail.com, eller styret (styret@baglerbyen.net) hvis du er interessert, eller har  spørsmål om vervet. Styremedlemmene kompenseres økonomisk ut i fra det arbeidet og ansvaret de påtar seg.

Fristen for å melde sin interesse er 26. mars

Hvorfor bli styremedlem?  

Som medlem av styret i Baglerbyen er du med på å sette et positivt preg på borettslaget. Du er delaktig i å sette agendaen for styrearbeidet og får medbestemmelsesrett over hvilke prosjekter og investeringer borettslaget skal prioritere.

Styrevervet er en fin anledning til å bli bedre kjent med naboene dine, både i og utenfor styret. Du vil også opparbeide deg nyttig erfaring innen organisasjonsarbeid og prosjektoppfølging.

Hva gjør du som styremedlem?

Som styremedlem deltar du på de månedlige styremøtene og vil ha påvirkning gjennom din talerett og stemmerett. Hvert styremedlem har forskjellige arbeidsområder som de følger opp. Dette innebærer oppfølging av prosjekter, holde kontakten og forhandle med leverandører, svare på beboerhenvendelser og inspisere fellesområdene for feil eller mangler.

Hvem er du?

Den viktigste kvalifikasjonen du må ha som styremedlem er et ønske om å gjøre borettslaget bedre og innsatslysten til å få det til.

Vi ønsker et allsidig styre der medlemmene har forskjellige bakgrunner, profesjoner og utdannelser. Samtidig er mye av arbeidet avhengig av god forståelse for økonomi, kontraktsinngåelse og prosjekthåndtering. Erfaring eller utdannelse innenfor juss og økonomi, samt tidligere organisasjonserfaring er derfor verdsatt, men ikke et krav for å bli styremedlem.

Vi håper å høre fra deg

Vennlig hilsen

Valgkomiteen og styret i Baglerbyen.

Ordinær generalforsamling 2019

Til andelseierne i Borettslaget Baglerbyen

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Borettslaget Baglerbyen vil avholde ordinær generalforsamling  torsdag 2. mai

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 25. mars 2019. 

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/ spørsmål knyttet til forslaget

Forslag sendes til styret i Borettslaget Baglerlerbyen

Enten ved epost eller vanlig postgang til:

Epost: styret@baglerbyen.net

Borettslaget Baglerbyen
Alnagata 14
0192 Oslo

Hilsen
Borettslaget Baglerbyen
Styret

Jul i Baglerbyen

Vi inviterer til en liten og uformell julemarkering søndag 9. desember, fra klokka 17:00 til 18:00.

Julemarkeringen finner sted ved juletreet på torget, og tanken er at man skal få møtt naboene sine og sagt god jul før julestria virkelig setter inn.

Vi setter på julemusikk, serverer gløgg og deler ut en liten overraskelse til alle barna i Baglerbyen.

Håper du kan komme!

God jul fra alle oss i styret.

Bytte av vannmålere

Oppdatering: 

På grunn av svakhet i de opprinnelige sveiseskjøtene ble det en vannlekkasje i Alnagata 14 tirsdag 4. desember. For å forhindre flere vannlekkasjer under bytte av varmtvanns målerne blir hovedkranen skrudd av mens arbeidet pågår. Dette er innenfor vanlig arbeidstid fram til klokka 15:00.

Vannmålerne i borettslaget er nå litt over ti år gamle og over anbefalt levetid. Vi har også fått melding om at flere av vannmålerne har sluttet å virke. Styret har derfor valgt å bytte ut alle vannmålerne i Alnagata 14, 16 og 18. Etter en anbudsrunde, med kriterier for pris og tjenester,  falt valget på vår nåværende leverandør, Techem.

Utskiftningen av vannmålerne starter allerede neste uke, fra mandag 3. desember.

Ettersom målerne befinner seg utenfor leilighetene trenger de ikke tilgang til leilighetene, men varmtvannstilførselen vil bli stoppet når arbeidet pågår.

Til info vil det bare være varmtvannet som blir stengt, så wc og kaldt vann for øvrig kan brukes som normalt.

Den nye løsningen skal i tillegg gi dere mulighet til å følge opp varmtvanns forbruket kontinuerlig over Techem-portalen.

 

Sykkeltyverier i området.

Det har blitt rapportert om noen sykkeltyverier i Baglerbyen den siste tiden. I tillegg har garasjeporten ved to anledninger blitt åpnet opp med makt.

Styret anmelder alle saker som direkte berører borettslaget, men det er viktig at alle andre hendelser også blir politianmeldt. Dette vil øke sannsynligheten for at politiet vil prioritere vårt område.

Ventilasjonsanlegget i Alnagata14

Styringsboksen til ventilasjonsanlegget i Alnagata 14 er ute av drift. Vi jobber med å få den reparert raskest mulig.

På grunn av dette vil det komme lukt fra de andre leilighetene, særlig på badet. I tillegg vil damp på badet ikke bli trukket ved som vanlig. Inntil den er reparert anbefaler vi dere å lufte godt ved bruk av vinduer og balkong.

Obs. Det manglende avtrekket vil føre til at dampen i større grad bli værende på baderommet, noe som kan medføre fuktskader.  Det anbefales derfor å være ekstra forsiktig fram til anlegget er reparert.

Oppdatering:

4. oktober: Elektro-Sivert reparerte styringsboksen i dag, og ventilasjonsanlegget er dermed oppe og går igjen.

3. oktober: På grunn av forsinkelser fra Elektro-Sivert sin side har vi tatt kontakt med et annet firma, ORAS,  for å se på problemet. De sa at de kunne ha delene og reparatør her senest onsdag 9. oktober.

22. september: Elektro-Sivert var innom torsdag 20. september. De har bestilt deler, og styringsenheten vil bli reparert så fort de er mottatt .