Siste nytt

Ordinær generalforsamling 2019

Til andelseierne i Borettslaget Baglerbyen

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Borettslaget Baglerbyen vil avholde ordinær generalforsamling  torsdag 2. mai

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 25. mars 2019. 

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/ spørsmål knyttet til forslaget

Forslag sendes til styret i Borettslaget Baglerlerbyen

Enten ved epost eller vanlig postgang til:

Epost: baglerbyen@styrerommet.net

Borettslaget Baglerbyen
Alnagata 14
0192 Oslo

Hilsen
Borettslaget Baglerbyen
Styret

Jul i Baglerbyen

Vi inviterer til en liten og uformell julemarkering søndag 9. desember, fra klokka 17:00 til 18:00.

Julemarkeringen finner sted ved juletreet på torget, og tanken er at man skal få møtt naboene sine og sagt god jul før julestria virkelig setter inn.

Vi setter på julemusikk, serverer gløgg og deler ut en liten overraskelse til alle barna i Baglerbyen.

Håper du kan komme!

God jul fra alle oss i styret.

Bytte av vannmålere

Oppdatering: 

På grunn av svakhet i de opprinnelige sveiseskjøtene ble det en vannlekkasje i Alnagata 14 tirsdag 4. desember. For å forhindre flere vannlekkasjer under bytte av varmtvanns målerne blir hovedkranen skrudd av mens arbeidet pågår. Dette er innenfor vanlig arbeidstid fram til klokka 15:00.

Vannmålerne i borettslaget er nå litt over ti år gamle og over anbefalt levetid. Vi har også fått melding om at flere av vannmålerne har sluttet å virke. Styret har derfor valgt å bytte ut alle vannmålerne i Alnagata 14, 16 og 18. Etter en anbudsrunde, med kriterier for pris og tjenester,  falt valget på vår nåværende leverandør, Techem.

Utskiftningen av vannmålerne starter allerede neste uke, fra mandag 3. desember.

Ettersom målerne befinner seg utenfor leilighetene trenger de ikke tilgang til leilighetene, men varmtvannstilførselen vil bli stoppet når arbeidet pågår.

Til info vil det bare være varmtvannet som blir stengt, så wc og kaldt vann for øvrig kan brukes som normalt.

Den nye løsningen skal i tillegg gi dere mulighet til å følge opp varmtvanns forbruket kontinuerlig over Techem-portalen.

 

Sykkeltyverier i området.

Det har blitt rapportert om noen sykkeltyverier i Baglerbyen den siste tiden. I tillegg har garasjeporten ved to anledninger blitt åpnet opp med makt.

Styret anmelder alle saker som direkte berører borettslaget, men det er viktig at alle andre hendelser også blir politianmeldt. Dette vil øke sannsynligheten for at politiet vil prioritere vårt område.

Ventilasjonsanlegget i Alnagata14

Styringsboksen til ventilasjonsanlegget i Alnagata 14 er ute av drift. Vi jobber med å få den reparert raskest mulig.

På grunn av dette vil det komme lukt fra de andre leilighetene, særlig på badet. I tillegg vil damp på badet ikke bli trukket ved som vanlig. Inntil den er reparert anbefaler vi dere å lufte godt ved bruk av vinduer og balkong.

Obs. Det manglende avtrekket vil føre til at dampen i større grad bli værende på baderommet, noe som kan medføre fuktskader.  Det anbefales derfor å være ekstra forsiktig fram til anlegget er reparert.

Oppdatering:

4. oktober: Elektro-Sivert reparerte styringsboksen i dag, og ventilasjonsanlegget er dermed oppe og går igjen.

3. oktober: På grunn av forsinkelser fra Elektro-Sivert sin side har vi tatt kontakt med et annet firma, ORAS,  for å se på problemet. De sa at de kunne ha delene og reparatør her senest onsdag 9. oktober.

22. september: Elektro-Sivert var innom torsdag 20. september. De har bestilt deler, og styringsenheten vil bli reparert så fort de er mottatt .

 

 

Oppdatering – Garasjeporten

Securion reparerte kodeleseren på utsiden av garasjeporten på mandag, men delene til leseren på innsiden hadde ikke kommet. Dette vil bli reparert senere.

I mellomtiden brukes “pil opp” på konsollen ved garasjeporten.

Garasjeporten

Som mange trolig har lagt merke til  har garasajeporten manglet den ytre kodeleseren den siste uken. Dette skyldes hærverk, der noen har revet den av med makt.

Leverandøren vår fikk beskjed om dette på mandag, og informerte om at det skulle være i orden senest onsdagen, men dette ble dessverre ikke gjort på grunn av manglende deler. Vi har nå fått beskjed om at den skal bli reparert på mandag.

For å åpne porten må man derfor bruke den manuelle knappen ved garasjeporten, der det heriblant er en pil opp og ned. “Pil opp” åpner porten og den vil automatisk gå ned igjen som vanlig.

Vi beklager den manglende informasjon om porten. Dette skyldes ferieavvikling i styret, og at leverandøren ikke ga beskjed om forsinkelsen. Vi ble derfor først oppmerksom på at den fortsatt var ute av drift i dag.

Befaring fra norsk brannvern

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss mellom klokken 17:00 og 21:00.

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter, altså både hovedleiligheten og eventuelle utleiehybler. 

Onsdag 22. august besøkes:

  • Alnagata 14.
  • Alnagata 16, U.etg t.o.m 5. etg.

Torsdag 30. august besøkes:

  • Alnagata 16, 6. etg. t.o.m 8. etg.
  • Alnagata 18.

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:

Tirsdag 04. september mellom kl. 17:00 og 21:00.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no

Avregning, container og sykkelboden.

Hei!

Nedenfor kommer viktig informasjon om avregningen, nytt a-kontobeløp, container og sykkelboden.

Avregning

Vi minner om at strømavregningen er lagt ut på Techems beboerportal. Her kan du se om du har betalt for mye eller lite akontobeløp forrige år.

Beboerportalen finner du her https://tenantportal.techem.no/cms/nb/login/index.html?stateDone=1

Vi oppga tidligere at avregningen og det nye a-kontobeløpet kom på juni fakturaen. På grunn av interne tidsfrister hos Obos greide de ikke å få det med på juni-fakturaen allikevel. Avregningen og det nye akontobeløpet kommer derfor på august fakturaen istedenfor.

Container

Styret vil bestille Container til slutten av måneden.  Containeren kommer etter planen til å være her fra 28.06 til 02.07.  Husk at elektrisk avfall ikke skal kastes i containeren ettersom det koster borettslaget mye i ekstragebyrer.

Sykler etter dugnaden

Det ble ryddet i sykkelboden under dugnaden i år. Det finnes fortsatt noen umarkerte sykler som ikke er hentet. Ta kontakt med styret hvis en av syklene er din. Sykler som ikke er hentet vil bli gitt bort etter 26. juni.

 

Sykkelboden

Vi minner om at fristen for å bestille tilgang til sykkelboden i garasjen er 16. juni. De som hadde tilgang i fjor må registrere seg og betale på nytt i år for å kunne fortsatt benytte seg av denne tjenesten.

Bestillingsskjemaet finner du her https://goo.gl/FHfoWp

Vi kommer til å sende ut mer informasjon om sykkelboden og en betalingslink til de som har bestilt når fristen har utløpt.

Styret kommer til å ha en opprydding mandag 25.06 der umarkerte sykler blir fjernet. Det er derfor viktig at man markerer sykkelen tydelig med oblaten du mottar i posten.