Siste nytt

Tidspunktene for underetasjen i Alnagata 16

Moe Ventilasjon var mandag 29.01 i  underetasjen i Alnagata 16 og satt opp tidspunktene for rensingen av ventilasjonsrørene.  Hver leilighet skal ha fått festet skriftlig informasjon om dette på inngangsdør sin.

Hvis du ikke kan være hjemme på angitt tidspunkt så ønsker vi at du samarbeider med naboen(e) dine for å sikre Moe Ventilasjon tilgang til leiligheten.  Hvis dette ikke er mulig kan nøklene overleveres til Moe Ventilasjon ved avtale.

Hvis man har en tungtveiende grunn til at man ikke kan gi Moe Ventilasjon tilgang til hovedleiligheten eller hybelen, skal Moe Ventilasjon informeres minst tre dager i forveien

Moe Ventilasjon vil fakturere full pris for frafall som ikke er varslet. Denne ekstrakostnaden er på 620kr per boenhet (per hovedleilighet og hybel), og vil bli fakturert andelseieren.

Ta kontakt med Moe Ventilasjon per telefon på 41772244 eller per epost på stian@moe-ventilasjon.no

Tidspunktetene for Alnagata 16 finner dere her:

U0101 – 05.feb 0900-1100

U0102 – 05.feb 0900-1100

U0103 – 5.feb 0900-1100

U0104/05 – 5.feb 0900-1100

U0106 – 5.feb  0900-1100

U0107 – 5.feb 0900-1100

U0108 – 5.feb 1130-1330

U0109 – 5.feb 1130-1330

Tidspunktene for ventilasjonsrens i Alnagata 18

Moe Ventilasjon var mandag 29.01 i Alnagata 18 og satt opp tidspunktene for rensingen av ventilasjonsrørene.  Hver leilighet skal ha fått festet skriftlig informasjon om dette på inngangsdør sin.

Hvis du ikke kan være hjemme på angitt tidspunkt så ønsker vi at du samarbeider med naboen(e) dine for å sikre Moe Ventilasjon tilgang til leiligheten.  Hvis dette ikke er mulig kan nøklene overleveres til Moe Ventilasjon ved avtale.

Hvis man har en tungtveiende grunn til at man ikke kan gi Moe Ventilasjon tilgang til hovedleiligheten eller hybelen, skal Moe Ventilasjon informeres minst tre dager i forveien

Moe Ventilasjon vil fakturere full pris for frafall som ikke er varslet. Denne ekstrakostnaden er på 620kr per boenhet (per hovedleilighet og hybel), og vil bli fakturert andelseieren.

Ta kontakt med Moe Ventilasjon per telefon på 41772244 eller per epost på stian@moe-ventilasjon.no

Tidspunktetene for Alnagata 18 finner dere her:

H0801 – 5.feb 1130-1330

H0802 – 5.feb 1130-1330

H0803 – 6.feb 0900-1100

H0804 – 6.feb 0900-1100

H0701 – 5.feb 1130-1330

H0702 – 5.feb 1130-1330

H0703 – 5.feb 1330-1430

H0704/05 – 5.feb 1330-1430

H0706 – 5.feb 1330-1430

H0707 – 6.feb 0900-1100

H0708 – 6.feb 0900-1100

H0709 – 6.feb 0900-1100

H0601 – 6.feb 0900-1100

H0602 – 6.feb 1130-1330

H0603 – 6.feb 1130-1330

H0604/05 – 6.feb 1130-1330

H0606 – 6.feb 1130-1330

H0607 – 6.feb 1130-1330

H0608 – 6.feb 1130-1330

H0609 – 6.feb 1330-1430

H0501 – 6.feb 1330-1430

H0502 – 6.feb 1330-1430

H0503 – 7.feb 0900-1100

H0504/05 – 7.feb 0900-1100

H0506 – 7.feb 0900-1100

H0507 – 7.feb 0900-1100

H0508 – 7.feb 0900-1100

H0509 – 7.feb 0900-1100

H0401 – 7.feb 1130-1330

H0402 – 7.feb 1130-1330

H0403 – 7.feb 1130-1330

H0404/05 – 7.feb 1130-1330

H0406 – 7.feb 1130-1330

H0407 – 7.feb 1130-1330

H0408 – 7.feb 1330-1430

H0409 – 7.feb 1330-1430

H0301 – 7.feb 1330-1430

H0302 – 8.feb 0900-1100

H0303 – 8.feb 0900-1100

H0304/05 8.feb 0900-1100

H0306 – 8.feb 0900-1100

H0307 – 8.feb 0900-1100

H0308 – 8.feb 0900-1100

H0309 – 8.feb 1130-1330

H0201 – 8.feb 1130-1330

H0202 – 8.feb 1130-1330

H0203 – 8.feb 1130-1330

H0204/05 – 8.feb 1130-1330

H0206 – 8.feb 1130-1330

H0207 – 8.feb 1330-1430

H0208 – 8.feb 1330-1430

H0209 – 8.feb 1330-1430

H0101 – 9.feb 0900-1100

H0102 – 9.feb 0900-1100

H0103 – 9.feb 0900-1100

H0104/05 – 9.feb 0900-1100

H0106 – 9.feb 0900-1100

H0107 – 9.feb 0900-1100

H0108 – 9.feb 1130-1330

H0109 – 9.feb 1130-1330

U0101 – 9.feb 1130-1330

U0102/03 – 9.feb 1130-1330

U0104 – 9.feb 1130-1330

U0105 – 9.feb 1130-1330

U0106 – 9.feb 1330-1430

U0107 – 9.feb 1330-1430

Rens av ventilasjonsrørene i Alnagata 16

Moe Ventilasjon var mandag 22.01 i Alnagata 16 og satt opp tidspunktene for rensingen av ventilasjonsrørene.  Hver leilighet skal ha fått festet skriftlig informasjon om dette på inngangsdør sin.

Hvis du ikke kan være hjemme på angitt tidspunkt så ønsker vi at du samarbeider med naboen(e) dine for å sikre Moe Ventilasjon tilgang til leiligheten.  Hvis dette ikke er mulig kan nøklene overleveres til Moe Ventilasjon ved avtale.

Hvis man har en tungtveiende grunn til at man ikke kan gi Moe Ventilasjon tilgang til hovedleiligheten eller hybelen, skal Moe Ventilasjon informeres minst tre dager i forveien

Moe Ventilasjon vil fakturere full pris for frafall som ikke er varslet. Denne ekstrakostnaden er på 620kr per boenhet (per hovedleilighet og hybel), og vil bli fakturert andelseieren.

Ta kontakt med Moe Ventilasjon per telefon på 41772244 eller per epost på stian@moe-ventilasjon.no

Tidspunktetene for Alnagata 16 finner dere her:

H0801 – 29.jan 0900-1100
H0802 – 29.jan 0900-1100
H0803 – 29.jan 0900-1100
H0804 – 29.jan 0900-1100
H0701 – 29.jan 0900-1100
H0702 – 29.jan 1130-1330
H0703 – 29 Jan 1130-1330
H0704/05 – 29.jan 1130-1330
H0706 – 29.jan 1130-1330
H0707 – 29.jan 1130-1330
H0708- 29.jan 1330-1430
H0709/10- 29.jan 1330-1430
H0601 – 29.jan 1330-1430
H0602- 30.jan 0900-1100
H0603- 30.jan 0900-1100
H0604/05- 30.jan 0900-1100
H0606 – 30.jan 0900-1100
H0607 – 30.jan 0900-1100
H0608 – 30.jan 1130-1330
H0609/10 – 30.jan 1130-1330
H0501- 30.jan 1130-1330
H0502- 30.jan 1130-1330
H0503- 30.jan 1130-1330
H0504/05- 30.jan 1330-1430
H0506- 30.jan 1330-1430
H0507 – 30.jan 1330-1430
H0508 – 31.jan 0900-1100
H0509/10 – 31.jan 0900-1100
H0401 – 31.jan 0900-1100
H0402 – 31.jan 0900-1100
H0403 – 31.jan 0900-1100
H0404/05 – 31.jan 1130-1330
H0406- 31.jan 1130-1330
H0407 – 31.jan 1130-1330
H0408 – 31.jan 1130-1330
H0409/10 -31.jan 1130-1330
H0301 – 31.jan 1330-1430
H0302 – 31.jan 1330-1430
H0303 – 31.jan 1330-1430
H0304/05 01.feb 0900-1100
H0306 – 01.feb 0900-1100
H0307 – 01.feb 0900-1100
H0308/09-01.feb 0900-1100
H0310 – 01.feb 0900-1100
H0201 – 01.feb 1130-1330
H0202 – 01.feb 1130-1330
H0203 – 01.feb 1130-1330
H0204/05 – 01.feb 1130-1330
H0206 – 01.feb 1130-1330
H0207 – 01.feb 1330-1430
H0208 – 01.feb 1330-1430
H0209/10-01.feb 1330-1430
H0101 – 02.feb 0900-1100
H0102 – 02.feb 0900-1100
H0103 – 02.feb 0900-1100
H0104/05 – 02.feb 0900-1100
H0106 – 02.feb 0900-1100
H0107 – 02.feb 1130-1330
H0108 – 02.feb 1130-1330
H0108/10- 02.feb 1130-1330

Tidspunktene for Alnagata 14

Moe Ventilasjon var her mandag 15.01 og satt opp tidspunktene for rensingen av ventilasjonsrørene i Alnagata 14.  Hver leilighet skal ha fått skriftlig beskjed festet til inngangsdøren.

Hvis du ikke kan være hjemme så ønsker vi at du samkjører med naboen din. Hvis dette ikke er mulig kan nøklene overleveres til Moe Ventilasjon ved avtale.

Hvis man har en tungtveiende grunn til at man ikke kan gi Moe Ventilasjon tilgang til hovedleiligheten eller hybelen, skal Moe Ventilasjon informeres minst tre dager i forveien

Moe Ventilasjon vil fakturere full pris for frafall som ikke er varslet. Denne ekstrakostnaden er på 620kr per boenhet (hovedleilighet og hybel), og vil bli fakturert andelseieren.

Ta kontakt med Moe Ventilasjon per telefon på 41772244 eller per epost på stian@moe-ventilasjon.no

For sikkerhetsskyld finner dere tidspunktene her

Her er tidspunktene for rens av ventilasjonsanlegget i Alangata 14
H0701 – 22.januar 0900-1100
H0702 – 22.januar 0900-1100
H0703 – 22.januar 0900-1100
H0601 – 22.januar 0900-1100
H0602 – 22.januar 0900-1100
H0603 – 22.januar 1130-1330
H0604 – 22.januar 1130-1330
H0605 – 22.januar 1130-1330
H0606 – 22.januar 1130-1330
H0607 – 22.januar 1130-1330
H0608 – 22.januar 1330-1430
H0501 – 22.januar 1330-1430
H0502 – 22.januar 1330-1430
H0503 – 23.januar 0900-1100
H0504 – 23.januar 0900-1100
H0505 – 23.januar 0900-1100
H0506 – 23.januar 0900-1100
H0507 – 23.januar 0900-1100
H0508 – 23.januar 1130-1330
H0401 – 23.januar 1130-1330
H0402 – 23.januar 1130-1330
H0403 – 23.januar 1130-1330
H0404 – 23.januar 1130-1330
H0405 – 23.jqnuar 1330-1430
H0406 – 23.januar 1330-1430
H0407 – 23.januar 1330-1430
H0408 – 24.januar 0900-1100
H0301 – 24.januar 0900-1100
H0302 – 24.januar 0900-1100
H0303 – 24.januar 0900-1100
H0304 – 24.januar 0900-1100
H0305 – 24.januar 1130-1330
H0306 – 24.januar 1130-1330
H0307 – 24.januar 1130-1330
H0308 – 24.januar 1130-1330
H0201 – 24.januar 1130-1330
H0202 – 24.januar 1330-1430
H0203 – 24.januar 1330-1430
H0204 – 24.januar 1330-1430
H0205 – 25.januar 0900-1100
H0206 – 25.januar 0900-1100
H0207 – 25.januar 0900-1100
H0208 – 25.januar 0900-1100
H0101 – 25.januar 0900-1100
H0102 – 25.januar 1130-1330
H0103 – 25.januar 1130-1330
H0104 – 25.januar 1130-1330
H0105 – 25.januar 1130-1330
H0106 – 25.januar 1130-1330
H0107 – 25.januar 1330-1430
H0108 – 25.januar 1330-1430
U0101 – 25.januar 1330-1430
U0102 – 26.januar 0900-1100
Vennlig hilsen
– Styret

Viktig informasjon om rens av ventilasjonsrørene

Ventilasjonsanlegget vårt er nå over ti år gammelt og viser tydelig tegn på slitasje. Flere av viftene er skadet eller helt defekte. Dette fører til dårligere inneklima og vibrasjonsstøy. Styret har derfor bestilt utskifting av alle ventilasjonsviftene fra Moe Ventilasjon AS.

I gjennomgangen av anlegget ble det er påvist mye oppsamlet støv og fremmedelementer i ventilasjonskanalene, noe som kan føre til dårligere inneklima og økt slitasje. Styret har derfor vedtatt å rense ventilasjonsrørene sammen med utskiftingen av viftene. Kostnadene tas fra borettslagets oppsamlede midler.

Rensingen av rørsystemet foretas i den enkelte leilighet.  Moe Ventilasjon trenger derfor fysisk tilgang til både hovedleiligheten og utleiehybler. Arbeidet vil foregå innenfor vanlig arbeidstid.  Det er svært viktig at man er hjemme på angitt tidspunkt, eller at man gir Moe Ventilasjon tilgang på andre måter. Samkjør gjerne med naboene i etasjen eller oppgangen hvis du ikke kan være hjemme. Det er også mulig å overrekke ekstrasett av nøkler til Moe Ventilasjon på forhånd. Det er andelseiers ansvar å informere eventuelle utleiere og gi Moe Ventilasjon tilgang til boenhetene.

Hvis man har en tungtveiende grunn til at man ikke kan gi Moe Ventilasjon tilgang til hovedleiligheten eller hybelen, skal styret informeres minst tre dager i forveien per epost.

Moe Ventilasjon vil fakturere full pris for frafall som ikke er varslet. Denne ekstrakostnaden er på 620kr per boenhet (hovedleilighet og hybel), og vil bli fakturert andelseieren.

Moe Ventilasjon har satt opp følgende fremdriftsplan:

Adresse Arbeidet starter Arbeidet avsluttes
Alnagata 14 Mandag 22. januar Fredag 26. januar
Alnagata 16  Mandag 29. januar Fredag 02. februar
Alnagata 18 Mandag 05. februar Fredag 09. februar

Alle andelseierne vil bli varslet 1 uke før med nærmere informasjon om når Moe Ventilasjon trenger tilgang til leiligheten/hybelen.

Vennlig hilsen

Styret i Baglerbyen Borettslag.

Veggdyr i Alnagata 18 – sjekk din leilighet.

Det er blitt påvist veggdyr i første og andre etasje i Alnagata 18.

Styret er i kontakt med Oslo Veggdyrkontroll A/S. De behandler nå de angrepene leilighetene. I tillegg vil de inspisere leilighetene i nærheten av dem for å sikre at det ikke har blitt videre spredning. Borettslaget har forsikring mot skadedyr.

Styret oppfordrer samtlige leiligheter i Alnagata 18 til å gjøre en egenkontroll for veggdyr og kontakte oss hvis dere har mistanke om at det kan spredt seg til din leilighet.  Eposten til styret er baglerbyen@styrerommet.net.

Nedenfor finner du informasjon fra folkehelseinstituttet

(FHI) https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/veggedyr-og-andre-teger/veggedyr/

Kjennetegn

Veggedyret er rødbrunt og har en oval og sterkt flattrykt kroppsform. Voksne er 5-6 mm lange og 3 mm brede. Nymfene ligner de voksne, men de er mindre og lysere i fargen. Eggene er 1 mm lange og hvite. Når veggedyr suger blod, svulmer de opp og får en mørkere farge. De mangler vinger, og munndelene danner en lang, leddelt sugesnabel som i hvile ligger rettet bakover under hodet og forkroppen. Sugesnabelen rettes forover når den brukes. Veggedyr utskiller en karakteristisk lukt.

Veggedyr som suger blod
Veggedyr som suger blod svulmer opp og får en mørkere farge. FHI – Håvard Øyrehagen

 

Egg fra veggedyr lagt i sprekker i en sofa
Egg fra veggedyr lagt i sprekker i en sofa. FHI – Heidi Lindstedt

Inspeksjon

Når man skal oppdage eller bekjempe veggedyr, må man kjenne til oppholdsstedene. De oppholder seg først og fremst der man sover (i seng eller sofa) og gjemmer seg i sprekker og små hulrom. Veggedyrene kan imidlertid også ha tilhold ganske langt fra sengen. Eksempler på slike gjemmesteder er baksiden av skap og bilder, i sprekker i panel, bak lister ved gulv, tak, dører eller vinduer, bak løsnet tapet, i stikkontakter og elektriske apparater, bak ledninger eller ved rørgjennomføringer.

På tilholdsstedene kan man finne tomme huder, egg og ekskrementer i tillegg til levende og døde individer. De sorte ekskrementene er ofte enklest å finne, og det er derfor lurt å se etter disse. Hvis veggedyr oppdages i ett rom, er det veldig viktig å sjekke tilstøtende rom og gjerne også andre steder i huset for å se om flere rom må behandles.

Ekskrementer fra veggedyr på rammemadrass
Ekskrementer fra veggedyr på rammemadrass. FHI – Håvard Øyrehagen

 

Se nøye etter på følgende:

  • Mørke/svarte flekker – på sømmene til madrassen og i sprekker på sengerammen.
  • Søt lukt – en tydelig, søt og fremmend lukt.
  • Små mørke flekker – små mørke blodflekker på sengetøy som kalles “avførings pellets”.
  • Levende insekter – selv om de er små (voksne veggdyr er bare 4-5mm lange) er det mulig å finne levende veggedyr og rester av skallet deres.
  • Veggedyrstikk – se etter stikk på armer og bein.

Veggedyr kan være vanskelig og kostbart å utrydde. Det er viktig å gjøre noe så snart du mistenker tegn til veggdyr.

Finn veggdyrene

Selv om veggdyr hovedsakelig blir funnet i og rundt sengen, er det også viktig å lete på følgende steder:

 • sengerammer og sprekker i sengegavlen
 • madrass-sømmer
 • tepper og overflater
 • gulvlister
 • mellom gulvplank
 • i sprukket eller knust gips, eller bak tapeten
 • innsiden av stikkontakter og beslag
 • skuffer og skap
 • garderober
 • nattbord

Veggedyr er vanligvis å finne der de lett kan får mat, som på soverommet, da de lever av vårt blod mens vi sover om natten. De tiltrekkes også av vår kroppsvarme og karbondioksid i pusten.

Informasjon om brannvernkontroll 28. og 30. august.

Baglerbyen borettslag har en avtale med Norsk Brannvern om regelmessig oppfølgingen av brannsikkerheten i borettslaget. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere.  I år vil de komme på befaring hos oss 28. og 30. august  mellom klokken 17:00 og 21:00.

Mandag 28. august besøkes:

Alnagata nr. 14 og nr. 16, u.etasje til og med 4. etasje.

Onsdag 30. august besøkes:

Alnagata nr. 16, 5. til og med 8. etasje og nr. 18

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake: 

Mandag 04. september mellom kl. 17:00 og 21:00.


Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og bytte ut brannslokningsapparatene som har gått ut på dato.  Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.
Ved spørsmål, vennligst kontakt styret.

Sykkelbod i garasjen

Sykkelboden i garasjeanlegget er nå i bruk (ref. generalforsamlingen 2017).

Styret har valgt å ta en avgift for sykkeloppbevaring i garasjeboden. Grunnen til dette er ekstrakostnadene klargjøringen og vedlikeholdet av sykkelboden koster borettslaget. I tillegg vil dette gi oss i styret bedre mulighet til å sikre at denne boden ikke blir en lagringsplass for ubrukte og kasserte sykler.

Prisene  for 2017 er som følger.

 • Registrering av brikke (per stk):   50kr
  • Kun registrerte brikker får tilgang til sykkelboden.
 • Oppbevaring av sykler (per stk):  50kr
  • Man vil få utdelt en fargekodet klistremerke per sykkel man registrere

I et vanlig brukstilfelle, med en registrert brikke og en sykkel, vil det koste 100kr.

Bestillingsskjemaet finner du her: https://goo.gl/mD2VRU

Du trenger brikkenummeret ditt for å bestille. Dette er for at vi skal kunne gi deg tilgang til bodområdet. Hvis du har to nummer på brikken så skriver du inn nummeret med en R foran.

Man betaler enten med Vipps eller kontant.  Ved betaling med vipps ønsker vi at du oppgir navn og telefonnummer. Du vil få tilgang til garasjeboden etter at betalingen er mottatt.

Oppbevaringen er gjeldende fra august 2017 til slutten av mai 2018. Det inkluderer med andre ord vinteroppbevaring.

Hvis denne ordningen er vellykket vil vi oppgradere  bodområdet i garasjen og gjøre det om til en permanent sykkelbod neste år.

 

 

 

 

Ladepunkt for elbil

Styret er nå i kontakt med en leverandør (Elektro-Sivert Installasjon) angående installasjonen av ladepunkter for elbil i garasjeanlegget vårt.

Som bestemt på generalforsamling i 2016 betales infrastrukturen, installasjonen av stamnettet, fra oppsparte midler, mens den enkelte garasjeeier står for kostnadene knyttet til innkjøpet og installasjonen av selve ladestasjonen.

Strømforbruket vil bli målt og fakturert det enkelt ladepunktet.

I samarbeid med leverandøren har styret valgt å gå for en «Saltoboks 572». Trykk her  for mer informasjon https://www.salto.no/pdf/1531508.

Hvis man bestiller ladestasjonen sammen med installasjonen av stamnettet koster dette 18 250 kr – inkl. mva per ladestasjon.

Det er mulig å bestille ladestasjon på et senere tidspunkt, men det vil bli dyrere. Per dags dato vil en slik etterbestilling koste 21 500 kr – inkl. mva.  Man sparer dermed 3 250 kroner hvis man bestiller ladepunktet nå.

Installasjonen av stamnettet vil starte medio juli. Elektro-Sivert Installasjon trenger  å vite hvem som ønsker å få installert ladestasjonen sammen med stamnettet  innen tirsdag 11. juli. Obs: Bestillingen er bindende.

Bestillingsskjema finner du her https://goo.gl/Nicz1f .

Du kan kontakte Gaute Paulsberg fra Elektro-Sivert på gaute@elektro-sivert.no hvis du har ytterligere spørsmål om ladestasjonene.

Hilsen

Styret

Garasjevask

Torsdag 22.06.2017 skal vi ha garasjevakt.

Dette betyr at alle biler, sykler, bildekk osv. må ryddes bort fra garasjeplassen denne dagen. Målet er at alle skal få vasket sin garasjeplass, og det krever godt samarbeid med dere. Se også husordensregler §11 om Parkering og tilkjørsel.

Vennligst ta kontakt med styret for å avtale tid for tilgang i fellesboden dersom dere må flytte noe dit denne dagen. Husk å gjøre dette i god tid før 22.06.

Styret håper dere beboere blir fornøyde med vasken som utføres.