Siste nytt

Vannlekkasje i Alnagata 18

Som informert per SMS har det vært to forskjellige vannlekkasjer i Alnagata 18 denne helgen. De fleste bodene har hatt en viss vanninntrenging, men mengden varierer fra bod til bod.

Vi har snakket med forsikringsselskapet vårt og fått bekreftelse på at de dekker skade på bygningsmasse, men ikke gjenstander i privat bod. Ta derfor kontakt med eget forsikringsselskapet hvis ting i boden har blitt ødelagt.

Den nye vaktmesteren vår, Trond, startet arbeidet med å tørke opp vannet i går, men kan kun suge opp vann fra fellesområdene.

Andelseieren er selv ansvarlig for å tørke opp i egen bod og sikre at våte gjenstander ikke blir liggende. Hvis ikke dette gjøres kan det føre til mugg og råte forplanter seg i egen og andres boder.

Vi har bestilt container fra fredag 9. august og fram til onsdag 14 slik at man får mulighet til å kaste ødelagte gjenstander. Husk at elektriske artikler ikke kan kastes i containeren. Vi anbefaler alle å bruke mini gjenbruksstasjonen som kommer til Ekebergveien ved Bunnpris hver torsdag mellom 18:00 og 19:30

https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/gamlebyen-mobile-minigjenbruksstasjon/

Vaktmesteren vår kan hjelpe til å fjerne større elektriske gjenstander mot betaling. Ta kontakt på 41458946 hvis du ønsker å bestille dette av ham.

Vi anbefaler alle å lagre gjenstander minst ti centimeter over bakken i bodene slik at man sikrerer tingene ved eventuelle fremtidige vannlekkasjer. En måte å gjøre dette er å sette opp oppbevaringshylle i boden.

For en enkel og billig løsning anbefaler vaktmesteren vår Trond følgende oppbevaringshylle https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/oppbevaring/oppbevaringshyller-skuffer/oppbevaringshyller/oppbevaringshylle-666036?fbclid=IwAR2SPuVofOQE1lc1AIzfxm4OPj_GnhNCpcm3M6MI37OWi8ycJbwd9SRy_rI#tab04

Han kan hjelpe til med å sette opp hylle i boden hvis noen trenger det. Han tar da timespris for arbeidet. Ta kontakt med Trond på telefon 41458946 eller send e-post til styret@baglerbyen.net hvis man ønsker å bestille denne tjenesten.

Styret inviterer til Sommerfest!

Styret i Borettslaget inviterer alle til gratis sommerfest!

Det blir pølser, hamburger og brus!

Dato: 6. August
Tid: Kl 17
Sted: Utenfor blokkene på den store plassen

Påmelding på Baglerbyen sin Facebook-side kommer!

☺️

Meddel gjerne om du er veganer/vegetarianer, så vi kan tilpasse best mulig!

Velkommen til en hyggelig samling i borettslaget!

Feil informasjon på noen fakturaer

Obos har informert oss om at en feil i listene fra Techem har medført at leiligheter uten utleiedel har fått ny linje med A-konto vann utleie på giroene sine.

Techem opplyser at beløpene på giroene er korrekt men økningen skulle vært gjort på kategori 133 A-konto vann. Obos vil korrigere dette på giroene så snart praktisk mulig men det vil være feil på noen giroer et par måneder fremover.

Men altså, beløpene er korrekt, kun feil varelinje.

Renteendring

Som følge av økt styringsrente har det vært en renteøkning i felleslånet vårt fra handelsbanken. Renten på lånet har økt fra 1.95% til 2.15%. Lånet er avdragsfritt fram til begynnelsen av 2023.

Renteøkningen på 0,2 prosentpoeng tilsvarer en reell økning på 10% på “Post 142 Lån Leiligheter” på fellesutgiftene.

En 10% økning tilsvarer omtrent 170kr ekstra i måneden for hver million den enkelte andel har i fellesgjeld.

Denne nye summen blir fakturert på giroen fra og med august måned.

Merk:

Renteøkningen er basert på økningen av styringsrenten 21. mars i år. Det har vært en ny økning av styringsrenten nå 20 juni. Handelsbanken har ennå ikke justert renten sin, men man må forvente at utlånsrenten senere vil bli justert opp som følge av dette.

Les mer om styringsrenten her:

https://www.norges-bank.no/tema/pengepolitikk/Styringsrenten/Styringsrenten-Oversikt-over-rentemoter-og-endringer-i-styringsrenten-/

Dugnad

Styret inviterer til dugnad torsdag 9. mai fra kl 17.30!

På grunn av at det er meldt dårlig vær møtes vi i garasjeområdet slik at vi får ly fra regnet under beboermøte og grillingen.

Vi har også lagt opp til å gjøre mest mulig ting inne i fellesområdene/trappeoppgangene under dugnaden.

Programmet for dugnaden følgende:

  • 17:30 – 18:00 – Beboermøte (introduksjon av ny vaktmester)
  • 18:00 – 18:30 – Grilling og sosialt
  • 18:30 – 20:00 – Dugnad

Hvis du har ting i fellesbodene eller sykkelbodene er det viktig at du merker dem tydelig med navn, leilighetsnummer og dato før dugnaden.

OBS: Vaktmesteren har fjernet markeringer fra forrige dugnad fordi mange sykler har stått urørt flere år i boden. Hvis du ikke har satt på ny merkelapp i år er det viktig at du gjør dette før dugnaden!

Styret har bestilt container. Containeren som er her nå er til personlige ting. Husk at mye ikke kan kastes der, heriblant elektriske gjenstander. Så dersom du har noe du selv ønsker å kaste er dette en god anledning

Se her for veiledning for hva som kan kastes: https://www.norskgjenvinning.no/ressurser/regler-for-hva-som-kan-kastes-i-container/

Ta kontakt med styret gjennom styret@baglerbyen.net hvis du skal innom boden for å merke sakene dine.

Vi i styret ser frem til dugnaden, og håper så mange som mulig kan være med denne ettermiddagen.

Strøm og varmtvannsavregning for 2018


Den årlige strøm- og varmtvannsavregningen er nå publisert på Techem portalen. Det man betaler i strøm og varmtvann er basert på det konkrete forbruket til den enkelte andelen.  Hvor mye man må etterbetale eller får igjen er basert på det totale forbruket og fjorårets strømpriser.  

Techem portalen finner du på
https://tenantportal.techem.no

Hvis du ikke greier å logge deg inn eller har andre problemer må du ta kontakt med Techem direkte.

I 2018 økte kostnaden for strøm med omtrent 25%. Den store prisøkningen gjør at de fleste har betalt for lite i akontobeløp i løpet av året, og må etterbetale det sammen med fellesutgiftene i sommer.

Ifølge Obos vil avregningen komme på fakturaen for juli måned.

Sammen med avregningen har vi også fått forslag til nytt akontobeløp fra Techem. Det baserer seg på det konkrete forbruket for 2018. I tillegg legges det på en estimert prisoppgang for det følgende året. I fjor estimerte de at økningen var på 5%, noe som viste seg å være for optimistisk.

Vi har derfor bedt dem om å beregne inn en prisøkning på 20% i år. Det betyr at akontobeløpet vil øke for alle i borettslaget fremover. Økningen variere ut ifra størrelsen på forbruket og hvor mye man må etterbetale på årets avregning. Økningen varierer derfor fra noen hundrelapper til over tusen kroner.

Målet med denne økningen er at de fleste andelseierne i borettslaget kan gå i null eller få etterbetalt penger ved neste avregning i 2019. Det kommer imidlertid an på strømprisene fremover, noe som er umulig å spå.

Hvis du ønsker å finne ut hva ditt nye akontobeløp blir kan du regne dette ut på følgende måte:

Du tar «Deres andel av total kostnad» på avregningen og deler på 12.

Denne summen multipliserer du så med 1,2.

Eksempel

15 000/12 = 1250

1250 * 1,2= 1500

OBS! På grunn av det økte akontobeløpet er dere viktig at dere kontrollerer beløpsgrensen på eventuelle avtalegiroer.

Innkallelse til generalforsamlingen og viktige datoer fremover.

Som tidligere informert avholdes generalforsamlingen 2. mai i år.

På grunn av at Saxegården er under oppussing vil møte finne sted hos Obos på Hammersborg Torg 1. Generalforsamlingen starter klokka 18:00.

Vi ber alle komme litt før med ferdigutfylte blanketter og gyldig identifikasjon.

Innkallelsen er i år lagt ut på hjemmesiden vår. Dette i henhold til §9.3, ledd 4, i vedtektene våre om digital publisering av innkallelsen. I tillegg vil innkallelsen bli sendt ut i papirform etter påsken til de som ikke har akseptert digital kommunikasjon fra Obos.

Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Borettslaget Baglerbyen det kommende året.

Styret håper du leser gjennom innkallelsen og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen.

Andre viktige datoer fremover:

Fredag 3. mai. – Publisering av strøm- og varmtvannsavregningen. Obos vil fakturere/etterbetale differansen sammen med fellesutgiftene en av sommermånedene. Hvilken måned det blir er ennå ikke bekreftet.

Torsdag 9. mai Dugnad – husk å merke sykler og ting i bodene på forhånd.

Onsdag 15. mai Garasjevask -biler skal være fjernet fra garajseområdet fra morgenen av. Se infoskriv i garasjen.

Alle oss i styret

Vennlig hilsen,

Dugnad og viktige datoer fremover

Som vanlig er vårparten en travel tid i borettslaget. Sist styremøte satt vi opp datoen for dugnaden. I år er dugnaden satt til torsdag 9. mai. Mer informasjon om dugnaden kommer senere.

Vi har i tillegg satt av en halvtime til et beboermøte før dugnaden. Tanken er å skape et mer uformelt rom for å ta opp saker og spørsmål enn generalforsamlingen.

Viktige datoer:

26. mars: Frist for å melde saker og styrekandidatur til Generalforsamlingen.

2. mai: Generalforsamling

9. mai: Dugnad m/beboermøte.

I tillegg vil det være vårrengjøring og garasjevask. Vi kommer tilbake til datoene for dette når vi har fått dette fra leverandøren vår.

Avregning av strøm og varmtvann vil komme senere enn vanlig i år. Grunnen til det er at Techem har byttet alle vannmålerne i borettslaget. Avregningen kan først skje nå som dette arbeidet er ferdig.