Protokoller

På denne siden vil du finne protokollene fra generalforsamlingene og utdrag av sakene på styremøtene.

Protokollene vil vektlegge saker av allmenn interesse for borettslagets beboere og er ment å gi innsyn i hva styret arbeider med.

Generalforsamlinger:

2017

Fjorårets generalforsamling ble avholdt 15.05.2017. Protokollen finner du her: Protokoll – 2017.

2016

Fjorårets generalforsamling ble avholdt 27.04.2016. Protokollen finner du her: Generalforsamling-2016.

 

Ordinære styremøter (2017-18)

Møte 01: Mai 2017

Sak 1: Konstituering av det nye styret

Det nye styret ble konstituert og består av:

Styreleder: David Larsen

Nestleder: Anette Torgersen

Styremedlemmer: Adnan Malik, Marius Eikenes og Oddvar Støylen.

Varamedlemmer: Aina Johansen, Jørn Ødegård og Peter Tinholt.

Sak 2:  Oppfølging av ladestasjoner for elbil

Styret vedtok å gå videre med tilbudet fra Elektro-Sivert Installasjon AS.

Første skritt er å få installert den nødvendige infrastrukturen i parkeringsanlegget. Vi vil sende ut informasjon om bestilling av ladestasjoner når Elektro-Sivert Installasjon AS har kommet lengre i prosessen.

Sak 3: Oppfølging av innspill fra generalforsamlingen 

  • Tilgang til vannslange: Styret vedtok å se på muligheten til å gi beboerne tilgang til vannslangen som en prøveordning. Den tentative planen er å spørre vaktmesteren om det er mulig å flytte vannslangen inn i den låste sykkelboden slik at kun beboere med brikke kan få tilgang til den.
  • Styret vil be den nye vaktmestertjenesten komme med forslag til en ny og bedre containerløsning.

Sak 4: Styremøter fremover

Styret bestemte å forsøke å ha månedlige styremøter fremover. Møtene vil bli avholdt slutten av måneden. Så om man har saker/søknader til styret er det viktig at det sendes inn en uke eller to før dette.