Kontakt

Bruk fortrinnsvis e-post for å kontakte styret: styret(alfakrøll)baglerbyen.net

Vær vennlig å oppgi ditt fulle navn, blokk og bolignummer (du finner det oppe til høyre på døren din) i e-poster du sender til styret. Undertegn f.eks. slik:

Hilsen Per Olsen
14 H0304

For generelle henvendelser garanterer vi deg svar innen 5 virkedager. For andre henvendelser er svartiden inntil 20 dager.

Dersom du skriver til oss vedrørende et spørsmål eller en problemstilling ber vi deg se på om dette allerede er besvart på nettsiden. Se under FAQ (Ofte stilte spørsmål). Styret har postkasse i nr. 14.

Postadresse
Styret – Borettslaget Baglerbyen
Alnagata 14
0192 Olso

Vaktmester

Vaktmestertjenesten i borettslaget leveres av 1 Hjelpende Hånd (1HH). Vaktmester kan nås ved å sende e-post til styret(alfakrøll)baglerbyen(punktum)net 

Forretningsfører

Forretningsfører er OBOS Eiendomsforvaltining. Kontakt dem angående:

  • Eierskifte
  • Husleieinnbetaling
  • Søknad om framleie
Kontaktperson
Asgeir Tannum, tlf. 22868206
Postadresse
Borettslaget Baglerbyen v/Styret s.nr. 5748
c/o OBOS Eiendomsforvaltning
Postboks 6668 St.Olavs plass
0129 Oslo

 

Varsling ved hendelser i borettslaget

————————————————————————-

Ved hendelser som vannlekkasjer eller andre plutselige hendelser som trenger umiddelbare tiltak:

 

Vaktmester vakttelefon 94092460

 

Utenom dette varsles styret på vanlig måte pr e-post: styret(alfakrøll)baglerbyen.net

 

Dersom beboer selv rekvirerer servicepersonell vil rekvirenten bli belastet de faktiske kostnader.

 

Ved brann, kriminelle handlinger eller hendelser som krever tilsyn av helsepersonell:

BRANN 110 / POLITI 112 / HELSE 113