Garasjeanlegg og parkering

Parkering ute i forbindelse med flytting o.l.

Dersom du har behov for å parkere ute i forbindelse med flytting. Send en e-post til styret og oppgi registreringsnummeret på de kjøretøyene som skal bistå deg med flyttingen og for hvilken tidsperiode du har behov for parkeringstillatelse.

Styret vil deretter skrive ut midlertidig parkeringsdispensasjon på fellesarealet ute og postlegge dette hos deg.

Hvordan går jeg frem for å få slettet en ilagt kontrollavgift?

Hovedregelen er at dersom du har blitt ilagt kontrollavgift i garasjeanlegget eller på uteområdet vil denne normalt ikke bli slettet.

Dersom noen opplever å bli urettmessig ilagt kontrollavgift, skal klagen sendes til Eiendomskontroll AS. Kopi kan sendes til styret på e-post.

Klagen skal som et minimum inneholde kontrollavgiftens nummer og grunnen til at kontrollavgiften ønskes slettet.

Eiendomskontroll AS vil vurdere om kontrollavgiften skal slettes. Det skal tungtveiende grunner for at kontrollavgift ilagt på fellesarealet slettes.

Styret vil kun be om å slette kontrollavgiften dersom den er ilagt i strid med gjeldende parkeringsbestemmelser.

Det forventes at beboerne følger oppsatt skilting og ellers de enkle reglene som vi anser som nødvendige for en smidig og god parkeringsregulering på området.

Oblater til parkeringsanlegget?

Det er ikke lenger nødvendig med Oblater i parkeringsanlegget.

Eiendomskontroll og parkeringsregulering i Baglerbyen

Eiendomskontroll AS har siden november 2010 ført kontroll med parkeringsreguleringen i vårt felles parkeringsanlegg samt i uteområdene.

Dersom noen opplever å bli urettmessig ilagt kontrollavgift, kan klage sendes styret på e-post.

Styret vil vurdere hvorvidt gebyret bør slettes i samarbeid med Eiendomskontroll AS. Når det gjelder gebyrer som er ilagt på fellesarealet skal det tungtveiende grunner til før gebyret slettes.

Hovedregelen er at dersom du er ilagt gebyr så vil dette ikke bli slettet.

Retningslinjer ved borttauing av kjøretøy

Dersom kjøretøyet ditt blir borttauet fra vårt felles parkeringsanlegg gjelder følgende retningslinjer.

Disse retningslinjene gjelder også dersom enkelte kjøretøy ønskes borttauet grunnet feilparkering.

Det er bare styret som kan beordre borttauing av kjøretøy. Dersom noen står urettmessig på din plass, kan styret varsles via mail. Styret vil da ta stilling til om kjøretøyet skal borttaues og evt. beordre dette.

Dersom et kjøretøy blir borttauet kan dette hentes ut hos Oslo Kranbilservice i Nils Hansens vei 9 hele døgnet. Oslo Kranbilservice kan nås på tlf. 915 43 000.

Inntauede kjøretøy leveres ikke ut før oppgjør har funnet sted. Dette koster kr. 2250,- + 150,- i døgnleie og evt. 700,- i gebyr for feilparkering. Se også Oslo Kranbilservice sine nettsider for informasjon: www.oslokranbilservice.no

Hvordan får jeg åpnet garasjeporten i Baglerbyen?

Garasjeporten åpnes ved hjelp av samme nøkkelbrikken som benyttes i andre fellesområder og vaskerier.