Fellesareal

1. Kan det legges opp stikkontakter i bodrommene?

Styret har undersøkt saken og vedtatt at det ikke skal legges opp stikkontakter i den enkelte beboers bodrom. En slik ordning vil bli meget kostbar og derav ulønnsom for den enkelte. Dersom dette skal gjøres for alle enhetene vil den fordelte kostnaden bli såvidt stor at det ikke vil lønne seg for beboerne.

2. Heisen har stanset i blokken der jeg bor. Hva gjør jeg?

Dersom det er heisstans i blokken der du bor ber vi om at du sender en e-post til Styret på styret@baglerbyen.net

Styret har mulighet for å igangsette heisene i gitte tilfeller og det er ønskelig fra styrets side å forsøke dette før service tilkalles.

Beboerne vil selv bli belastet for kostnader forbundet med utrykning og service dersom de selv tilkaller OTIS AS for reparasjon. OTIS AS er informert om dette og vil ikke rykke ut dersom ikke servicen er rekvirert av Styret eller vaktmester.

3. Retningslinjer for søppelhåndtering

Vi minner om at det skal ikke hensettes gjenstander eller søppel i fellesarealene, uteområdene, gangene foran respektive utgangsdører med mere.

På plassen foran blokkene har vi et tydelig merket søppelrom. Kildesortering er innført siden 6. juni 2012. Pass på å bruke riktig pose, grønn pose til matavafall, blå pose til plastikk og andre poser (f. eks.handleposer) til restavafall

Hensetting av møbler eller andre gjenstander i fellesarealene og ved søppelplassene er ikke tillatt. Hensatt søppel er et problem som medfører store utgifter for borettslaget. Styret henviser til gjenbruksstasjonen på Brobekk i Haraldrudveien og på Grünnerkøkka for gratis mottak av avfall. Elektroforretninger tar også i mot brukt el-utstyr uten vederlag. I Konowsgate X Alnafetgata står det oppsatt dunker hvor glass og metall kan kastes.

Overhold disse enkle retningslinjer for håndtering av avfall, og du er med på å skape et så ryddig og trivelig bomiljø som mulig.

4. Retningslinjer for fellesbodene

Fellesbodene ble stengt i 2015 på grunn av at de var fylt opp av søppel og kunne ikke brukes. De har blitt ryddet de siste dugnadene, og for å hindre at samme situasjon skal skje igjen har styret opprettet noen retningslinjer for bruken av dem.

Retningslinjene er som følger: 

Tilgang til fellesbod gjøres ved hjelp av en midlertidig kode som opprettes for deg som du benytter for å komme inn.
Merk at det kan være lenger behandlingstid enn vanlige henvendelser til styret på dette. Vanlig behandlingstid er 1 uke, så derfor anbefaler vi å bestille tilgang i god tid.
Denne koden knyttes til deg, så den må ikke deles med noen du ikke ønsker å ta ansvaret for.

Denne koden løper ut etter få dager, så for at du skal få tilgang må du informere om ønskede datoer for tilgang minst 5 dager i forkant.
Dette er grunnet at fellesbodene er tenkt for lagring over lenger tid, og for å unngå tyveri i bodene grunnet mye trafikk.
OBS: Dersom man har benyttet tilgangen – må man normalt sett vente minst 3 mnd før man kan benytte seg av den igjen.
Det er derfor ikke anbefalt å lagre noe du har behov for ofte i fellesbodene, da du risikerer å ikke få tilgang til dem når du trenger det.
Dersom du ønsker å bestille tilgang nå, trenger vi svar tilbake på hvilket tidsrom du ønsker tilgangen skal være aktiv.

Et tidsrom på et par dager er vanlig, men maksimalt et tidsrom på 4 dager, nevner igjen at da er det minimum 3 mnd til neste gang du kan bestille tilgang.

Eksempel: Jeg ønsker tilgang til fellesbod i perioden 4 April til 6 April for å plassere/hente gjenstander der.

5. Sykkelboden i garasjen

Etter generalforsamlingen i 2017 ble det bestemt at vi skulle prøve ut sykkelparkering i garasjen. Ordningen har vært vellykket og brukes av mange i borettslaget. Vi fortsetter derfor ordningen i år.

Styret har valgt å ta en årsavgift for sykkeloppbevaring i garasjeboden. Grunnen til dette er ekstrakostnadene klargjøringen og vedlikeholdet av sykkelboden koster borettslaget. I tillegg vil dette gi oss i styret bedre mulighet til å sikre at denne boden ikke blir en lagringsplass for ubrukte og kasserte sykler.

Fristen for å bestille tilgang var satt til 15. juni. Etter dette er det ikke mulig å få tilgang før neste sesong.