Fellesareal

1. Kan det legges opp stikkontakter i bodrommene?

Styret har undersøkt saken og vedtatt at det ikke skal legges opp stikkontakter i den enkelte beboers bodrom. En slik ordning vil bli meget kostbar og derav ulønnsom for den enkelte. Dersom dette skal gjøres for alle enhetene vil den fordelte kostnaden bli såvidt stor at det ikke vil lønne seg for beboerne.

2. Heisen har stanset i blokken der jeg bor. Hva gjør jeg?

Dersom det er heisstans i blokken der du bor ber vi om at du sender en e-post til Styret på baglerbyen@styrerommet.net

Styret har mulighet for å igangsette heisene i gitte tilfeller og det er ønskelig fra styrets side å forsøke dette før service tilkalles.

Beboerne vil selv bli belastet for kostnader forbundet med utrykning og service dersom de selv tilkaller OTIS AS for reparasjon. OTIS AS er informert om dette og vil ikke rykke ut dersom ikke servicen er rekvirert av Styret eller vaktmester.

3. Retningslinjer for søppelhåndtering

Vi minner om at det skal ikke hensettes gjenstander eller søppel i fellesarealene, uteområdene, gangene foran respektive utgangsdører med mere.

På plassen foran blokkene har vi to “søppelrom”. Det som ligger nærmest nr. 14-16 er for husholdningsavfall, mens rommet nærmest nr. 18 er for papp og papir. Kildesortering er innført siden 6. juni 2012. Pass på å bruke riktig pose, grønn pose til matavafall,blå pose til plastikk og andre poser (f. eks.handleposer) til restavafall

Hensetting av møbler eller andre gjenstander i fellesarealene og ved søppelplassene er ikke tillatt, men er et problem som medfører store utgifter for borettslaget. Styret henviser til gjenbruksstasjonen på Brobekk i Haraldrudveien og på Grünnerkøkka for gratis mottak av avfall. Elektroforretninger tar også i mot brukt el-utstyr uten vederlag. I Konowsgate X Alnafetgata står det oppsatt dunker hvor glass og metall kan kastes.

Overhold disse enkle retningslinjer for håndtering av avfall, og du er med på å skape et så ryddig og trivelig bomiljø som mulig.