Eierskifte

Hvordan blir avregningen av vann og strøm når jeg flytter fra Baglerbyen?

Ved utflytting er selger forpliktet til å sørge for at avlesningskjema er utfylt og levert Techem Norge AS.

Du finner kontaktinformasjon til Techem her

https://www.techem.no/om-oss/kontakt.html

  • Strøm leses av på strømmåler i sikringsskapet.
  • Vann leses av bak inspeksjonsluke oppe på veggen i gangen, rett på utsiden av badet.
  • Leiligheter med hybler har egen måler for badet på hybelen.

Det vil etter hovedavlesning, som normalt den eneste avregningen i året, sendes ut informasjon om fjorårets forbruk. Man vil samtidig få beskjed om man enten har tilgode beløp eller restbeløp som må etterbetales.

Ved restbeløp, vil det som hovedregel følge med faktura for innbetaling. Ved beløp tilgode, kan forretningsfører OBOS kontaktes for avtale om hvordan utbetalingen skjer.

Styret anbefaler at forretningsfører ved OBOS kontaktes når avregningen finner sted for nærmere avtale om hvordan oppgjøret skjer. Ved kontakt med OBOS, oppgis borettslagets navn og nummer, som er Baglerbyen borettslag, seksjonsnr. 5748.

Annen praktisk informasjon ved eierskifte

Ved eierskifte må man også huske  å sende dette skjemaet til Telenor med endring av navn og kontaktinformasjon.

https://www.telenor.no/privat/kundeservice/kontakt/

For innflytter er det viktig å raskest mulig bestille postkasseskilt via sidene her, siden det er på bakgrunn av en slik bestilling navnene på ringeklokkene blir oppdatert.