Oppsetting av stillaser

De ytre vedlikeholdsarbeidene vil starte omgående. I første omgang vil oppsetting av stillaser på Alnagata 14 igangsettes. Det er varslet oppstart allerede idag, fredag 18. mars.

Beboerne bes om å fjerne alt som kan være til hinder for oppsettingen (dette gjelder spesielt terrassene på bakkenivå) og også å begynne og rydde balkongene for alt som kan være til hinder.

Ny styreleder

Nåværende styreleder må trekke seg etter ett år (han er valgt for to år) grunnet flytting til utlandet. Borettslaget mangler fortsatt kandidater til dette vervet selv om det har gått ut melding til alle beboere om det. Vi ha fått flere kandidater til vervene som styremedlemmer, men styret er lovpålagt å ha en styreleder.

Vi ber alle i borettslaget å vurdere sin egen kompetanse og tid, da borettslaget ellers vil havne i en vanskelig situasjon. Løsningen vil da kunne bli å måtte hyre inn en ekstern styreleder med de kostnadene det medfører.

Det er gode grunner til å hyre inn ekstern hjelp når det gjelder administrasjonen av borettslaget selv om vi oppnår å få kandidater til styreledervervet. Ulike muligheter vil bli undersøkt og diskutert før det nåværende styret avslutter inneværende periode. Resultatet av dette vil forhåpentligvis bli at vervet som styreleder i framtiden blir mindre belastende.

Nye mobilvennlige nettsider

Vi holder på med en oppgradering av våre nettsider som er nødvendig for å lage en side hvor beboerne kan registrere seg på det nye porttelefonsystemet. Det blir installert snart, men vi har ikke fått eksakt dato ennå.

I den forbindelse har vi også foretatt en generell oppdatering og opprydding på sidene. Dere vil se flere endringer framover. Forhåpentligvis vil våre hjemmesider bli mer oversiktlige og ryddige.

Som et pluss i denne forbindelsen er nettsidene blitt bedre tilpasset for mobil og nettbrett. Test dem ut på mobilen og legg gjerne igjen en kommentar under med ris eller ros.

Mer informasjon om porttelefonsystemet og registrering kommer snart, så følg med her på våre nettsider.