Beboerøkonomi

  1. Har borettslaget IN- ordning?
  2. Hvordan får jeg montert egen strømmåler for hybelenheten?
  3. Når skal husleien/fellesutgiftene betales?
  4. Er borettslaget forsikret mot andelseiere som ikke innbetaler fellesutgifter?
  5. Informasjon om fellesutgiftene/husleien

1. Har borettslaget IN- ordning?

Nei, borettslaget Baglerbyen har pr. i dag ikke IN-ordning. Dette begrunnes med at IN-ordningen forutsetter annen renteordning enn den borettslaget har nå, i tillegg til økte fellesutgifter. Styret vurderer renteendringen som mindre gunstig for mange av våre andelseiere. Les mer om borettslagets renteordning under Beboerøkonomi – Informasjon om fellesutgiftene/husleien.

2. Hvordan får jeg montert egen strømmåler for hybelenheten?

Montering av egen strømmåler for hybelenheten kan bestilles via Oslo Electro Company AS etter følgende kriterier:

  • Bestilling skjer direkte mellom andelseieren og Oslo Electro Company AS.
  • Andelseier faktureres direkte fra Oslo Electro Company AS.

Kontaktinformasjon:

Tlf. 22 68 68 80 eller 98 22 07 01 ved Tom Borkenhagen
E-post: borkenhagen@oec-as.no

3. Når skal husleien/fellesutgiftene betales?

Husleien/fellesutgiftene forfaller til betaling den 1. i måneden. Giroene tilsendes andelseier direkte fra forretningsfører. For de av beboerne som har avtalegiro, kan husleien/fellesutgiftene legges direkte inn i nettbank.

4. Er borettslaget forsikret mot andelseiere som ikke innbetaler fellesutgifter?

Borettslaget er forsikret gjennom NBBL mot husleietap. Dette vil si at dersom en andelseier ikke betaler sine fellesutgifter innen en gitt tid, så vil kravet bli sendt videre til inkasso. Dersom inkassokravet fører frem vil enheten lagt ut for tvangssalg. Det av fordringen som vi ikke får dekket gjennom tvangssalget vil det bli søkt dekning for gjennom NBBLs sikringsfond mot husleietap.

5. Informasjon om fellesutgiftene/husleien

Fakturaen for husleien består av 4 komponenter: Renter – Akonto energikostnader – Fellesutgifter – KabelTV/Telefoni. Rentene vil variere fra måned til måned med endringer i rentenivået. Akonto for energikostnader beregnes utfra kostnader fra forrige kalenderår og er faste i perioder mellom avregningene, mens fellesutgifter og kabel-tv/tel vil ligge noenlunde fast. Styret jobber hele tiden med å se til at fellesutgiftene og utgifter til kabel-tv/tel blir så lave som mulig.

Renter
Felleslånet avregnes ikke. Andelseierne vil få rentesatsen med 3 måneders forsinkelse. Dette gjelder uansett ved opp- eller nedgående rentesats. Dette skyldes at fakturaproduksjon skjer i forkant av rentefastsettingen, slik at forrige NIBOR danner grunnlaget for periodens rente. Dette er løpende slik at andelseierne til enhver tid skal ha betalt den renten som gjelder, men med 3 måneders forsinkelse.
Energikostnader
Energikostnader består av flere deler, varmtvann, strømforbruk og andel av felles energiutgifter (til felles areealer). Målerne fjernavlese av Inergi AS den 31.12 hvert år. Avregning skal normalt sendes andelseierne i andre kvartal påfølgende år. Avregningen vil danne grunnlaget for akonto innbetaling fram til neste avregning. Vi anbefaler andelseierne å selv foreta en avlesning så nær 31.12 som mulig for å kunne kontrollere målerstanden.
Fellesutgifter
For at de skal forbli på et lavt nivå, er vi avhengige av at den enkelte beboer tar vare på fellesområdene slik at man ikke påfører borettslaget unødvendige kostnader til vedlikehold. Et eksempel kan være å plassere søppel i riktig beholder, for at utgiftene til renovasjon ikke skal øke. Annet eksempel kan være at man passer på at dørene ikke blir unødig slitt, slik at vi slipper service etc. Generelt oppfordres derfor beboere til å ta vare på bygninger og fellesareal.