Invitasjon til beboermøte

Tid: Onsdag 02.09.2020 klokka 18:00

Sted: Torget ved scenen.

I forbindelse med at vår nåværende styreleder har trukket seg ønsker vi å ha et beboermøte for å få innspill fra dere om hvilken retning styret skal gå i forhold til ny styreleder.Alternativene er enten at det melder seg kandidater fra borettslaget som ny styreleder eller at man engasjerer en profesjonell styreleder utenfra.

Agendaen for møtet er følgende:

  • Informasjon om dagens situasjon
  • Styrets tanker om videre drift-
  • Ønske om kandidater til valgkomité

På grunn av viktigheten knyttet til spørsmålet om styreleder kan vi ikke behandle andre tema på dette møtet.