Lavere rente på felleslånet

Som følge av kuttet i styringsrenten, tok styret kontakt med Handelsbanken angående rentebetingelsene på felleslånet i Borettslaget. Lånerenten ble da justert ned fra 2.40% til 1.85%.

Styret vedtok på sist styremøte å justere ned fellesutgiftene til andelseierne i tråd med denne rentenedgangen.Avgjørelsen om å sette ned fellesutgiftene er sendt til forretningsføreren vår i OBOS. Siden juni-fakturaen allerede er sendt ut vil dette først vises på julifakturaen og utover.

Så hva vil det si for dine fellesutgifter? Rentenedgangen på 0,55 prosentpoeng tilsvarer en årlig besparelse på 5500kr per million i fellesgjeld, altså omtrent 450kr per måned i reduserte fellesutgifter per million. Hva det betyr i kroner og øre for deg avhenger dermed av hvor stor del av felleslånet din andel har.

Styret følger rentesituasjonen nøye, særlig i denne perioden med større svingninger i rentemarkedet. Vi jobber kontinuerlig med å få best mulig rentebetingelser for borettslaget.