Viktig informasjon om digital generalforsamling og beboerløsningen vibbo

Som følge av koronaepidemien vil generalforsamlingene i borettslagene avholdes digitalt i år. Dette gjelder også her i Borettslaget Baglerbyen.

Vi benytter oss av OBOS sitt system for digitale generalforsamlinger (Vibbo). Digitale generalforsamlinger gjennom Vibbo har blitt brukt av noen borettslag før, men rulles nå ut til alle på grunn av den nåværende situasjonen. Det betyr at det vil involvere en liten læringskurve for alle, inkludert oss i styret.

Den digitale generalforsamlingen vil bli gjennomført annerledes enn en ordinær generalforsamling, og det vil ikke være et møte i tradisjonell forstand. Det vil bli sendt ut en digital møteinnkalling til alle andelseiere. Den ser slik ut:

Dette er en eksempelinnkalling. Vår generalforsamling sendes ut 5. mai og vil bli lukket 8 dager etter dette.

Fra og med 5. mai vil dere få anledning til å se møteprotokollen og kan stemme over sakene som er der. Du som andelseier har 8 dager på deg å være innom møtet og stemme over sakene der. Når man trykker på møtet kommer man til agendaen med informasjon om de forskjellige sakene man skal godkjenne/stemme over. Det er mulig å komme med skriftlige spørsmål og innspill til saker.

Agendaen er utformet slik

Den digitale generalforsamlingen åpner ikke opp for benkeforslag. Som følge av dette vil generalforsamlingen i år gjennomgå de saker som er lovpålagte; altså  godkjenning av årsregnskap og årsrapport, valg av tillitsvalgte og honorar til tillitsvalgte. Andre saker utsettes til et senere beboermøte/generalforsamling.

Generell informasjon om Vibbo

I tillegg til å være en plattform for digitale årsmøter er Vibbo også en beboerportal. På vibbo vil man kunne oppdatere kontaktinformasjonen sin, se fellesutgifter, få beskjeder fra styret eller ta kontakt med dem direkte. Innholdet på vibbo vil bli gradvis utvidet direkte fra Obos, men også med informasjon fra oss i styret.

Vibbo.no er den nye beboerportalen til Borettslaget Baglerbyen. Vi beholder samtidig hjemmesiden vår baglerbyen.net, og den vil fortsatt være borettslagets primære informasjonskanal.

Hvordan logger du deg inn?

Logg inn med mobilnummeret du har registrert hos OBOS. Hvis du ikke har registrert telefonnummeret ditt kan du logge deg inn ved hjelp av Bankid.

På Vibbo finner du:

Nyheter og varsler
Hold deg oppdatert på siste nytt og bli varslet om viktige beskjeder fra styret.

Praktisk informasjon inndelt i “Temaer”
Finn enkelt frem til praktisk informasjon delt inn i temaer.

Kontakter og ansvarsområder
Få oversikt over styremedlemmer og andre nyttige kontaktpersoner.

Min bolig
Boliginformasjon og felleskostnader.

OBOS planlegger å legge til flere tjenester senere. Det er planlagt at du senere kan sende ut nabovarsel, bestille håndverker og se hva som skjer i nabolaget.