Gravearbeid ned til Dyvekes vei

Som mange har lagt merke til foretas det gravearbeid på stien ned til Dyvekes vei. Dette er en del av arbeidet med å sikre jordforskyvningene som har vært der i vinter.

Arbeidet ble større enn forventet på grunn av at firmaet fant vannrør som ikke var markert på kartet. Disse er trolig skyld i avrenningen, og er koblet til det kommunale vannnettet.

Vann- og avløpsetaten har vært her på befaring og følger saken opp videre.