Styretelefonen er oppe og går igjen.

Dette er ment som en nødtelefon og skal kun benyttes ved alvorlige hendelser, som for eksempel vannlekkasjer og brann.

Andre henvendelser rettes til styret@baglerbyen.net .