Ny renteendring og informasjon om eiendomsskatt

Som følge av enda en økning i styringsrente har handelsbanken justert opp renten på felleslånet vårt. Renten på lånet har økt fra 2.15% til 2.30%. Lånet er avdragsfritt fram til utgangen av 2022.

Renteøkningen på 0,15 prosentpoeng tilsvarer en reell økning på omtrent 7% på “Post 142 Lån Leiligheter” på fellesutgiftene.

Økning tilsvarer 125 ekstra i måneden for hver million den enkelte andel har i fellesgjeld.

Denne nye summen blir fakturert på giroen fra og med fakturaen som har forfallsdato 01.11.2019.

Merk:

Renteøkningen er basert på økningen av styringsrenten 20.juni . Dette skyldes at renteøkningen fra handelsbanken justeres en god del i etterkant av styringsrenten. Det har vært en ny økning av styringsrenten nå 19. september. Vi har mottat varsel fra handelsbanken om at de vil justert renten sin ennå, men man må forvente at enda en oppjustrering vil komme i løpet av året.

Les mer om utviklingen av styringsrenten her:

https://www.norges-bank.no/tema/pengepolitikk/Styringsrenten/Styringsrenten-Oversikt-over-rentemoter-og-endringer-i-styringsrenten-/

Eiendomsskatt

Obos har i de siste månedene fakturere leilighetene som får eiendomsskatt. Eiendomsskatten gjelder kun leilighetene over 90m2.

Summen er totalt på 617kr for de med leilighet på 90m2 og 737 for de med 91m2. Denne summen blir delt opp i fire mindre beløp, og har blitt fakturert i månedene fra august og utover.