Feil informasjon på noen fakturaer

Obos har informert oss om at en feil i listene fra Techem har medført at leiligheter uten utleiedel har fått ny linje med A-konto vann utleie på giroene sine.

Techem opplyser at beløpene på giroene er korrekt men økningen skulle vært gjort på kategori 133 A-konto vann. Obos vil korrigere dette på giroene så snart praktisk mulig men det vil være feil på noen giroer et par måneder fremover.

Men altså, beløpene er korrekt, kun feil varelinje.