Renteendring

Som følge av økt styringsrente har det vært en renteøkning i felleslånet vårt fra handelsbanken. Renten på lånet har økt fra 1.95% til 2.15%. Lånet er avdragsfritt fram til begynnelsen av 2023.

Renteøkningen på 0,2 prosentpoeng tilsvarer en reell økning på 10% på “Post 142 Lån Leiligheter” på fellesutgiftene.

En 10% økning tilsvarer omtrent 170kr ekstra i måneden for hver million den enkelte andel har i fellesgjeld.

Denne nye summen blir fakturert på giroen fra og med august måned.

Merk:

Renteøkningen er basert på økningen av styringsrenten 21. mars i år. Det har vært en ny økning av styringsrenten nå 20 juni. Handelsbanken har ennå ikke justert renten sin, men man må forvente at utlånsrenten senere vil bli justert opp som følge av dette.

Les mer om styringsrenten her:

https://www.norges-bank.no/tema/pengepolitikk/Styringsrenten/Styringsrenten-Oversikt-over-rentemoter-og-endringer-i-styringsrenten-/