Strøm og varmtvannsavregning for 2018


Den årlige strøm- og varmtvannsavregningen er nå publisert på Techem portalen. Det man betaler i strøm og varmtvann er basert på det konkrete forbruket til den enkelte andelen.  Hvor mye man må etterbetale eller får igjen er basert på det totale forbruket og fjorårets strømpriser.  

Techem portalen finner du på
https://tenantportal.techem.no

Hvis du ikke greier å logge deg inn eller har andre problemer må du ta kontakt med Techem direkte.

I 2018 økte kostnaden for strøm med omtrent 25%. Den store prisøkningen gjør at de fleste har betalt for lite i akontobeløp i løpet av året, og må etterbetale det sammen med fellesutgiftene i sommer.

Ifølge Obos vil avregningen komme på fakturaen for juli måned.

Sammen med avregningen har vi også fått forslag til nytt akontobeløp fra Techem. Det baserer seg på det konkrete forbruket for 2018. I tillegg legges det på en estimert prisoppgang for det følgende året. I fjor estimerte de at økningen var på 5%, noe som viste seg å være for optimistisk.

Vi har derfor bedt dem om å beregne inn en prisøkning på 20% i år. Det betyr at akontobeløpet vil øke for alle i borettslaget fremover. Økningen variere ut ifra størrelsen på forbruket og hvor mye man må etterbetale på årets avregning. Økningen varierer derfor fra noen hundrelapper til over tusen kroner.

Målet med denne økningen er at de fleste andelseierne i borettslaget kan gå i null eller få etterbetalt penger ved neste avregning i 2019. Det kommer imidlertid an på strømprisene fremover, noe som er umulig å spå.

Hvis du ønsker å finne ut hva ditt nye akontobeløp blir kan du regne dette ut på følgende måte:

Du tar «Deres andel av total kostnad» på avregningen og deler på 12.

Denne summen multipliserer du så med 1,2.

Eksempel

15 000/12 = 1250

1250 * 1,2= 1500

OBS! På grunn av det økte akontobeløpet er dere viktig at dere kontrollerer beløpsgrensen på eventuelle avtalegiroer.