Innkallelse til generalforsamlingen og viktige datoer fremover.

Som tidligere informert avholdes generalforsamlingen 2. mai i år.

På grunn av at Saxegården er under oppussing vil møte finne sted hos Obos på Hammersborg Torg 1. Generalforsamlingen starter klokka 18:00.

Vi ber alle komme litt før med ferdigutfylte blanketter og gyldig identifikasjon.

Innkallelsen er i år lagt ut på hjemmesiden vår. Dette i henhold til §9.3, ledd 4, i vedtektene våre om digital publisering av innkallelsen. I tillegg vil innkallelsen bli sendt ut i papirform etter påsken til de som ikke har akseptert digital kommunikasjon fra Obos.

Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Borettslaget Baglerbyen det kommende året.

Styret håper du leser gjennom innkallelsen og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen.

Andre viktige datoer fremover:

Fredag 3. mai. – Publisering av strøm- og varmtvannsavregningen. Obos vil fakturere/etterbetale differansen sammen med fellesutgiftene en av sommermånedene. Hvilken måned det blir er ennå ikke bekreftet.

Torsdag 9. mai Dugnad – husk å merke sykler og ting i bodene på forhånd.

Onsdag 15. mai Garasjevask -biler skal være fjernet fra garajseområdet fra morgenen av. Se infoskriv i garasjen.

Alle oss i styret

Vennlig hilsen,