Ny e-postadresse

Styret har nå fått en ny e-postadresse. Dette skyldes at vi har gått over til en smidigere og mer moderne løsning. Dette er noe vil lette oppfølgingen av beboersaker og prosjekthåndtering fremover.

Den nye e-postadressen er styret@baglerbyen.net .

I en overgangsperiode vil man fortsatt kunne sende e-post til den gamle adressen, men man må da forvente lengre svartid enn den vanlige fristen på fem virkedager. Den gamle e-postadressen vil bli helt avviklet 1. mai 2019.