Garasjeporten

Som mange trolig har lagt merke til  har garasajeporten manglet den ytre kodeleseren den siste uken. Dette skyldes hærverk, der noen har revet den av med makt.

Leverandøren vår fikk beskjed om dette på mandag, og informerte om at det skulle være i orden senest onsdagen, men dette ble dessverre ikke gjort på grunn av manglende deler. Vi har nå fått beskjed om at den skal bli reparert på mandag.

For å åpne porten må man derfor bruke den manuelle knappen ved garasjeporten, der det heriblant er en pil opp og ned. “Pil opp” åpner porten og den vil automatisk gå ned igjen som vanlig.

Vi beklager den manglende informasjon om porten. Dette skyldes ferieavvikling i styret, og at leverandøren ikke ga beskjed om forsinkelsen. Vi ble derfor først oppmerksom på at den fortsatt var ute av drift i dag.