Befaring fra norsk brannvern

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss mellom klokken 17:00 og 21:00.

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter, altså både hovedleiligheten og eventuelle utleiehybler. 

Onsdag 22. august besøkes:

  • Alnagata 14.
  • Alnagata 16, U.etg t.o.m 5. etg.

Torsdag 30. august besøkes:

  • Alnagata 16, 6. etg. t.o.m 8. etg.
  • Alnagata 18.

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:

Tirsdag 04. september mellom kl. 17:00 og 21:00.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no