Avregning, container og sykkelboden.

Hei!

Nedenfor kommer viktig informasjon om avregningen, nytt a-kontobeløp, container og sykkelboden.

Avregning

Vi minner om at strømavregningen er lagt ut på Techems beboerportal. Her kan du se om du har betalt for mye eller lite akontobeløp forrige år.

Beboerportalen finner du her https://tenantportal.techem.no/cms/nb/login/index.html?stateDone=1

Vi oppga tidligere at avregningen og det nye a-kontobeløpet kom på juni fakturaen. På grunn av interne tidsfrister hos Obos greide de ikke å få det med på juni-fakturaen allikevel. Avregningen og det nye akontobeløpet kommer derfor på august fakturaen istedenfor.

Container

Styret vil bestille Container til slutten av måneden.  Containeren kommer etter planen til å være her fra 28.06 til 02.07.  Husk at elektrisk avfall ikke skal kastes i containeren ettersom det koster borettslaget mye i ekstragebyrer.

Sykler etter dugnaden

Det ble ryddet i sykkelboden under dugnaden i år. Det finnes fortsatt noen umarkerte sykler som ikke er hentet. Ta kontakt med styret hvis en av syklene er din. Sykler som ikke er hentet vil bli gitt bort etter 26. juni.

 

Sykkelboden

Vi minner om at fristen for å bestille tilgang til sykkelboden i garasjen er 16. juni. De som hadde tilgang i fjor må registrere seg og betale på nytt i år for å kunne fortsatt benytte seg av denne tjenesten.

Bestillingsskjemaet finner du her https://goo.gl/FHfoWp

Vi kommer til å sende ut mer informasjon om sykkelboden og en betalingslink til de som har bestilt når fristen har utløpt.

Styret kommer til å ha en opprydding mandag 25.06 der umarkerte sykler blir fjernet. Det er derfor viktig at man markerer sykkelen tydelig med oblaten du mottar i posten.