Garasjevask, avregning og sykkeloppbevaring i garasjen.

Vi har samlet viktig informasjon for å ikke sende ut for mange SMS i tiden fremover.

Garasjevask:

Vi minner på at det blir garasjevask søndag 27. mai. Vi har valgt å gjøre det på en søndag fordi det er da mulig å parkere gratis på beboerparkeringen utenfor.  PÅ hverdager koster dette penger.

Før garasjevasken må alle garasjeplassene være helt tømt for gjenstander og biler. Overtredelser kan medføre bøtelegging/borttauing for eiers regning/risiko.

Vi regner med at arbeidet tar hele dagen, og at det ikke er mulig å bruke garasjen før etter 18:00 den dagen.

Strøm- og varmtvann

Hver måned trekkes dere et fastlagt akonto-beløp for forbruk av strøm- og varmtvann. Dette beløpet er et estimat av tidligere forbruk. Siden forbruket og kostnadene varierer både ut i fra strømprisene og varierende forbruk vil de fleste enten skylde eller ha penger til gode for forrige års vann- og strømforbruk.

Avregningen er nå godkjent og er lagt ut på techems beboerportal. Portalen finner du her https://tenantportal.techem.no/ .  Hvis du ikke har registrert deg allerede, er det viktig at du som andelseier gjør det.

Inne på beboerportalen finner du informasjon om ditt totalforbruket av strøm- og varmvann, og hvor mye du har til gode eller skylder borettslaget.  Dette beløpet blir lagt til eller trukket fra giroen fra Obos.

Vi har bedt om at dette blir fakturert på giroen for juli-måned. Hvis du har avtalegiro er det viktig at du passer på at beløpsgrensen er høy nok.

Nytt akontobeløp 

Sammen med avregningen har styret fått et nytt forslag til nytt akontobeløp fra techem. Dette er beregnet ut i fra det individuelle forbruket i fjor, der det er lagt til et 5% tillegg for å ta høyde for økende vann- og strømpriser.

Dette justerte akontobeløpet kommer også på fakturaene fra og med juli.

Sykkelbod i garasjen

Etter generalforsamlingen i 2017 ble det bestemt at vi skulle prøve ut sykkelparkering i garasjen. Ordningen har vært vellykket og brukes av mange i borettslaget. Vi fortsetter derfor ordningen i år.

Styret har valgt å ta en årsavgift for sykkeloppbevaring i garasjeboden. Grunnen til dette er ekstrakostnadene klargjøringen og vedlikeholdet av sykkelboden koster borettslaget. I tillegg vil dette gi oss i styret bedre mulighet til å sikre at denne boden ikke blir en lagringsplass for ubrukte og kasserte sykler.

Du bestiller tilgang ved å trykke på følgende skjema https://goo.gl/FHfoWp

Alle må registrere seg, også de som har tilgang fra i fjor. 

Registreringen er åpen fram til 15.06. Det vil ikke være mulig å bestille plass etter dette, og man må da vente til neste år for å få tilgang.

Prisene  for 2018 er som følger.

  • Registrering av brikke (per stk):   50kr
    • Kun registrerte brikker får tilgang til sykkelboden.
  • Oppbevaring av sykler (per stk):  50kr
    • Man vil få utdelt en fargekodet klistremerke per sykkel man registrere. Dette oblatet må være festet på sykkelen, og sykler som mangler klistremerket vil kunne bli fjernet.