Løsninger for internett og TV i Borettslaget Baglerbyen

Kontrakten med Canal Digital går snart ut. Styret jobber derfor med å få på en plass en ny TV- og internettavtale som gir best mulig vilkår når det kommer til pris, fleksibilitet og tilbud for beboerne i borettslaget.

Vi er i dialog med Canal Digital og andre TV- og internettleverandører.

Teknologien forandrer seg og våre ønsker med den. Gårdagens løsninger er ikke nødvendigvis de som passer best for morgendagens behov.  Det er mange hensyn å ta før vi inngår en ny kontrakt. Styret lurer derfor eksempelvis på hva dere bruker mest, strømmetjenester på internett eller vanlig TV. Om dere vil ha fleksibilitet og valgfrihet på den ene siden, eller fordelen med kollektive rabattordninger på den andre.

Vi har derfor lagd en kort spørreundersøkelse som vi håper du kan svare på – trykk her for å gjennomføre den.

Ettersom dette valget har store praktiske og økonomiske konsekvenser for dere i borettslaget vil vi presentere tilbudene på generalforsamlingen 9. mai.