Viktig informasjon om rens av ventilasjonsrørene

Ventilasjonsanlegget vårt er nå over ti år gammelt og viser tydelig tegn på slitasje. Flere av viftene er skadet eller helt defekte. Dette fører til dårligere inneklima og vibrasjonsstøy. Styret har derfor bestilt utskifting av alle ventilasjonsviftene fra Moe Ventilasjon AS.

I gjennomgangen av anlegget ble det er påvist mye oppsamlet støv og fremmedelementer i ventilasjonskanalene, noe som kan føre til dårligere inneklima og økt slitasje. Styret har derfor vedtatt å rense ventilasjonsrørene sammen med utskiftingen av viftene. Kostnadene tas fra borettslagets oppsamlede midler.

Rensingen av rørsystemet foretas i den enkelte leilighet.  Moe Ventilasjon trenger derfor fysisk tilgang til både hovedleiligheten og utleiehybler. Arbeidet vil foregå innenfor vanlig arbeidstid.  Det er svært viktig at man er hjemme på angitt tidspunkt, eller at man gir Moe Ventilasjon tilgang på andre måter. Samkjør gjerne med naboene i etasjen eller oppgangen hvis du ikke kan være hjemme. Det er også mulig å overrekke ekstrasett av nøkler til Moe Ventilasjon på forhånd. Det er andelseiers ansvar å informere eventuelle utleiere og gi Moe Ventilasjon tilgang til boenhetene.

Hvis man har en tungtveiende grunn til at man ikke kan gi Moe Ventilasjon tilgang til hovedleiligheten eller hybelen, skal styret informeres minst tre dager i forveien per epost.

Moe Ventilasjon vil fakturere full pris for frafall som ikke er varslet. Denne ekstrakostnaden er på 620kr per boenhet (hovedleilighet og hybel), og vil bli fakturert andelseieren.

Moe Ventilasjon har satt opp følgende fremdriftsplan:

Adresse Arbeidet starter Arbeidet avsluttes
Alnagata 14 Mandag 22. januar Fredag 26. januar
Alnagata 16  Mandag 29. januar Fredag 02. februar
Alnagata 18 Mandag 05. februar Fredag 09. februar

Alle andelseierne vil bli varslet 1 uke før med nærmere informasjon om når Moe Ventilasjon trenger tilgang til leiligheten/hybelen.

Vennlig hilsen

Styret i Baglerbyen Borettslag.