Informasjon om brannvernkontroll 28. og 30. august.

Baglerbyen borettslag har en avtale med Norsk Brannvern om regelmessig oppfølgingen av brannsikkerheten i borettslaget. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere.  I år vil de komme på befaring hos oss 28. og 30. august  mellom klokken 17:00 og 21:00.

Mandag 28. august besøkes:

Alnagata nr. 14 og nr. 16, u.etasje til og med 4. etasje.

Onsdag 30. august besøkes:

Alnagata nr. 16, 5. til og med 8. etasje og nr. 18

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake: 

Mandag 04. september mellom kl. 17:00 og 21:00.


Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og bytte ut brannslokningsapparatene som har gått ut på dato.  Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.
Ved spørsmål, vennligst kontakt styret.