Ladepunkt for elbil

Styret er nå i kontakt med en leverandør (Elektro-Sivert Installasjon) angående installasjonen av ladepunkter for elbil i garasjeanlegget vårt.

Som bestemt på generalforsamling i 2016 betales infrastrukturen, installasjonen av stamnettet, fra oppsparte midler, mens den enkelte garasjeeier står for kostnadene knyttet til innkjøpet og installasjonen av selve ladestasjonen.

Strømforbruket vil bli målt og fakturert det enkelt ladepunktet.

I samarbeid med leverandøren har styret valgt å gå for en «Saltoboks 572». Trykk her  for mer informasjon https://www.salto.no/pdf/1531508.

Hvis man bestiller ladestasjonen sammen med installasjonen av stamnettet koster dette 18 250 kr – inkl. mva per ladestasjon.

Det er mulig å bestille ladestasjon på et senere tidspunkt, men det vil bli dyrere. Per dags dato vil en slik etterbestilling koste 21 500 kr – inkl. mva.  Man sparer dermed 3 250 kroner hvis man bestiller ladepunktet nå.

Installasjonen av stamnettet vil starte medio juli. Elektro-Sivert Installasjon trenger  å vite hvem som ønsker å få installert ladestasjonen sammen med stamnettet  innen tirsdag 11. juli. Obs: Bestillingen er bindende.

Bestillingsskjema finner du her https://goo.gl/Nicz1f .

Du kan kontakte Gaute Paulsberg fra Elektro-Sivert på gaute@elektro-sivert.no hvis du har ytterligere spørsmål om ladestasjonene.

Hilsen

Styret