Avregning av strøm

Strømavregning for 2016 har nå blitt lagt ut på Techems beboerportal.

Beboerportalen finner du her . Andelseierne i borettslaget skal ha mottatt brukernavn av Techem i fjor.

Da styret gjennomgikk avregningen merket vi oss at de fleste har betalt for lite i akontobeløp for 2016. Dette betyr at man får et restbeløp som må betales inn via vår forvalter, OBOS.

Grunnen til at akontobeløpet var for lavt er at strømprisene har økt med omtrent 20% i 2016.  I tillegg var strømforbruket i borettslaget  høyere enn året før.

Spørsmål om avregningen eller innloggingen på beboerportalen rettes til Techem. Se her for kontaktinformasjon

Åpningstider – Techems kundeservice

Tlf: 22 02 14 59

Mandag – Fredag kl. 09.00 – 14.00