Ingen container fremover

Styret har sagt opp avtalen om månedlige containere. Dette skyldes at det har vært en stor utgiftspost for borettslaget, samtidig som at gjensatt søppel ikke har blitt nevneverdig redusert.

Vi ber beboerne selv håndtere og fjerme eget avfall.