Vipps

Styret i Baglerbyen borettslag har nå opprettet en avtale med DNB om Vipps. Du finner brukeren ved å søke etter Baglerbyen Borettslag når du trykker på “send penger” inne i Vipps appen.  Den vil også komme opp som en av de første i lista hvis du befinner deg i nærheten av Alnagata 14, 16 eller 18.

Vipps vil hovedsakelig bli brukt for å ta imot betalinger for nøkkel- og vaskeribrikker. Det er fortsatt mulig med kontantbetaling for dem som ønsker dette.