Ønsker du å gjøre en forskjell i borettslaget? Kandidater til styret oppfordres til å søke!

Nye kandidater til styret søkes. 

Ved generalforsamlingen i mai er tre  styreposisjoner oppe til valg. En av disse er nestlederstillingen.  Vi trenger derfor flere kandidater, med forskjellig kompetanse og bakgrunner. Styremedlemmene kompenseres økonomisk ut i fra det arbeidet og ansvaret de påtar seg.

Ta kontakt med valgkomiteen (baglerbyen.valgkomite@gmail.com, eller styret (baglerbyen@styrerommet.net) hvis du er interessert eller har noen spørsmål om vervet.

Fristen for å melde sin interesse er 1. april.

Hvorfor bli styremedlem?  

Som medlem av styret i Baglerbyen er du med på å sette et positivt preg på borettslaget. Du er delaktig i å lage en handlingsplan for styret og får medbestemmelsesrett over hvilke prosjekter og investeringer borettslaget skal prioritere.

Styrevervet er en fin anledning til å bli bedre kjent med naboene dine, både i og utenfor styret. Du vil også opparbeide deg nyttig erfaring innen organisasjonsarbeid og prosjektoppfølging.

Hva gjør du som styremedlem?

Som styremedlem deltar du på de månedlige styremøtene og vil ha påvirkning gjennom din talerett og stemmerett. Hvert styremedlem har forskjellige arbeidsområder som de følger opp. Dette innebærer oppfølging av prosjekter, holde kontakten og forhandle med leverandører, svare på beboerhenvendelser og inspisere fellesområdene for feil eller mangler.

Ved neste generalforsamlingen er nestlederposisjonen i styret i tillegg ledig. Nestlederen jobber tett med styrelederen i å utforme agendaen for styremøtene og har en viktig rådgivende funksjon. For tiden har nestlederen en sentral rolle i å holde oversyn over borettslagets utgifter og har ansvar for å attestere fakturaer og kontrakter. Nestlederen har også hovedansvaret for å holde kontakten med vaktmesteren og vaktmesterfirmaet.

Hvem er du?

Den viktigste kvalifikasjonen du må ha som styremedlem er et ønske om å gjøre borettslaget bedre og innsatslysten til å få det til.

Vi ønsker et allsidig styre der medlemmene har forskjellige bakgrunner, profesjoner og utdannelser. Samtidig er mye av arbeidet avhengig av god forståelse for økonomi, kontraktsinngåelse og prosjekthåndtering. Erfaring eller utdannelse innenfor juss og økonomi, samt tidligere organisasjonserfaring er derfor verdsatt, men ikke et krav for å bli styremedlem.

Vi håper å høre fra deg

Vennlig hilsen

Valgkomiteen og styret i Baglerbyen.