Endring av felleskostnader

I dag skal beboere i Baglerbyen Borettslag har mottatt et brev fra OBOS, hvor det står at styret har vedtatt å endre felleskostnadene.

Fra 01.01.2017 vil fellesutgiftene øke med 7 %. Vi vil presisere at dette kun gjelder en del av felleskostnadene. Felleskostnadene er delt opp i kategoriene som vist under. Av disse er det kun punkt 2 som øker.

  • Eventuell A-konto vann utleieenhet
  • Felleskostnader (økes med 7 %)
  • A-kont vann
  • A-konto strøm
  • Lån leiligheter
  • Telefon/Kabel-tv
  • Eventuell garasje

Bakgrunnen for endringen er generell prisvekst på varer og tjenester som kommunale avgifter og forsikringspremie. I tillegg kommer utgifter til vedlikeholdsprosjektene på bygningsmassen, som stadig viser seg å bli noe dyrere enn opprinnelig budsjettert. i 2016 ble felleskostnadene redusert for å gå i et planlagt underskudd med tanke på å redusere noe av egenkapitalen. Med den moderate økningen av felleskostnadene ønsket styret å gradvis balansere regnskapet for fremtidige vedlikeholdsprosjekter.

mvh
Styret