Varsel om hovedrengjøring og boning

Det er bestilt hovedrengjøring og boning av gangene i borettslaget. Vaskefirmaet Renek vant anbudet og vil utføre arbeidet i tidsperioden 21-24 juli.  For at boningen skal holde er det viktig at man ikke tråkker i polishen. Les det følgende skrivet fra Renek nøye.

VARSEL OM HOVEDRENGJØRING OG BONING

Vi vil utføre hovedrengjøring av fellesarealene i perioden

21. – 24. juli. Arbeidet omfatter vask av heiser, vegger, dører,

karmer, listverk, vinduer m.m. Arbeidet foregår på dagtid.

Vi vil også skure og bone gulvene i perioden 22.-24. juli.

Skuringen foregår på dagtid.

Utleggingen av polish foregår etter kl. 20. Unngå tråkk i

polishen før den har tørket. Tørketid er ca. 1 time.

Ta inn dørmatter og annet løsøre i perioden arbeidet pågår.

Kontakt arbeidsleder Sathis Nadaraja på tlf. 40141515 ved spørsmål.

Vennlig hilsen Renek AS.

www.renek.no

Org. nr. 989 694 421