Vaskeribrikkene er delt ut

På grunn av forsinkelse i postgangen mottok styret først brikkene til vaskeriet i går (tirsdag 14.06). De som bestilte brikker før 1. juni skal nå mottatt velkomstbrevet og brikken  i sin postkasse.

På grunn av forsinkelsen har vi bestemt at det endelige bytte blir onsdag 22.juni. I informasjonsbrevet står det at bytte er 8.juni. Denne datoen er dermed ikke riktig.

Bruk den gamle kontoen fram til overgangen.

De som har bestilt brikke etter 1. juni må hente en uregistrert brikke hos styret. Denne brikken må selv registreres på VD-Solutions beboerportal på www.payperwash.no.

Dette gjelder også fremtidige brukere av vaskeriet.

Trykk her for mer informasjon.

Alle henvendelser om betaling, bestilling og annet vedr. vaskeridriften skal rettes til VD-Solutions ApS, som ivaretar disse oppgavene fremover.

Hvis dere ikke finner svarene på beboerportalen kan VD-Solutions kontaktes på tlf. 971 45 462 (mandag – fredag mellom kl. 9-14) og på mail: support@payperwash.dk