Brannverninspeksjon

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten i borettslaget Baglerbyen. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkelte kontroller, Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter. 

De vil komme på befaring hos oss følgende dager mellom klokken 17:00 og 21:00: mandag 15.august (Alnagata 14 og 16) og tirsdag 16.august (Alnagata 18) med oppsamling for de som ikke har mulighet til å være hjemme torsdag 25.august.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller på tlf. 32 27 35 28 (mellom 09:00- 15:00)