Nytt vaskerisystem. Registrer deg innen 1. juni

Som styret tidligere har informert om har Baglerbyen Borettslag inngått en avtale med VD-Solutions ApS om administrasjon av vaskerisystemet.  Den opprinnelige datoen for byttet av vaskeriløsning var egentlig 1. mai. Det var imidlertid få som hadde registrert seg og vi har utsatt datoen for bytte til 1. juni.

Alle kan bruke fellesvaskeriene, ikke bare hybelbeboere.

Det er svært viktig at alle som bruker, eller ønsker å bruke fellesvaskeriene, registrerer seg innen 1, juni.  VD-Solutions vil klargjøre og sende ut brikkene da.

For å sikre seg mot treg postgang vil det endelige byttet av vaskerisystemet skje en uke senere, den 8. juni. De eksisterende kontoene vil da være overført den nye løsningen.  De som ikke har registrert seg  tidsnok vil ikke ha tilgang til vaskeriet etter denne datoen.

Det er mulig å registrere seg i etterkant, men man må beregne en ukes behandlingstid.

Registrering

Gå inn på  www.payperwash.no og velge funksjonen “Ny bruker” og fylle inn alle opplysninger markert med * for å registrere deg.

  • Du vil deretter få en ny personlig brikke utlevert i postkassen. Sørg for at postkassen er merket med ditt navn.
  • Har du allerede en konto, beholder du denne, men den tilknyttes din nye brikke. (Saldo overføres.)
  • Alle henvendelser om betaling, bestilling og annet vedr. vaskeridriften skal rettes til VD-Solutions ApS, som ivaretar disse oppgavene fremover.
  • Alle henvendelser til VD-Solutions ApS bes rettet til vår beboerportal på www.payperwash.no. Alternativt kan vi kontaktes på tlf. 971 45 462 (mandag – fredag mellem kl. 9-14) eller på mail: support@payperwash.dk

I beboerportalen finnes også opplysninger om, hvordan man kan overføre betaling via banken, bestille transaksjonsoversikter, mv.