Rydding av balkonger i nr. 14

Vasking og maling av treverk startes nå. Alle balkonger i nr. 14 må være fullstendig ryddet. Entreprenør og borettslaget tar ikke ansvar for ting som står igjen på balkongene.

Når malerarbeidet er ferdig, kan beboerne igjen sette ting ut på balkongen. Hvor snart malerarbeidet er ferdig er væravhenging, både når det gjelder temperatur og nedbør. Forhåpentligvis vil det være klart i løpet av to uker.