Gjentatte innbrudd

Det har vært to innbrudd i kjellerbodene i nr. 18. To boder er blitt ødelagt, bodveggene er revet ned og også flere andre boder har blitt skadet.

Inngangsdøren til kjellerboden har blitt reparert og bedre sikret. Bodene har blitt reparert.

Vi ber beboere om å være oppmerksomme og at uvedkommende ikke slippes inn i blokkene.