Oppsetting av stillaser

De ytre vedlikeholdsarbeidene vil starte omgående. I første omgang vil oppsetting av stillaser på Alnagata 14 igangsettes. Det er varslet oppstart allerede idag, fredag 18. mars.

Beboerne bes om å fjerne alt som kan være til hinder for oppsettingen (dette gjelder spesielt terrassene på bakkenivå) og også å begynne og rydde balkongene for alt som kan være til hinder.