Ny styreleder

Nåværende styreleder må trekke seg etter ett år (han er valgt for to år) grunnet flytting til utlandet. Borettslaget mangler fortsatt kandidater til dette vervet selv om det har gått ut melding til alle beboere om det. Vi ha fått flere kandidater til vervene som styremedlemmer, men styret er lovpålagt å ha en styreleder.

Vi ber alle i borettslaget å vurdere sin egen kompetanse og tid, da borettslaget ellers vil havne i en vanskelig situasjon. Løsningen vil da kunne bli å måtte hyre inn en ekstern styreleder med de kostnadene det medfører.

Det er gode grunner til å hyre inn ekstern hjelp når det gjelder administrasjonen av borettslaget selv om vi oppnår å få kandidater til styreledervervet. Ulike muligheter vil bli undersøkt og diskutert før det nåværende styret avslutter inneværende periode. Resultatet av dette vil forhåpentligvis bli at vervet som styreleder i framtiden blir mindre belastende.