Postkassedugnad

Postkassene har sett ille ut i lang tid, spesielt i nr. 18, men også i nummer 16. Etter å ha sendt varsel til alle beboere om at de må anskaffe skilt i henhold til Husordensreglene, har styret hatt en dugnad hvor overklistringer og gammelt lim er fjernet, og postkassene er vasket.

Vi minner om husordensreglenes § 4:

[…] Samtlige beboere plikter å anskaffe skilt til postkasse. Postkasseskilt bestilles etter retningslinjer for bestilling av postkasseskilt som er å finne på borettslagets hjemmeside. Det kan for umerkede postkasser, over en periode på én (1) måned uten tungtveiende grunner og styrets samtykke, automatisk bli bestilt skilt på andelseierens regning.

Mange beboere har fulgt oppfordringen fra styret og bestilt skilt, men ennå er det flere postkasser som er dårlig merket. Vi minner om at boenhetsnumrene (bolignumrene, dvs. nummeret du finner oppe til høyre på inngangsdøren din og inne i dørkarmen, f.eks. H0204)  til de boenhetene som bruker postkassen, skal stå på skiltet.

Vi oppfordrer etternølerne til å bestille skilt og ber om at alle gjør sitt slik at inngangspartiet ser ordentlig ut.