Maling av fasadene til våren

Til våren skal det igangsettes større vedlikeholdsarbeid på våre fasader og på fellesarealet. Oppstart vil være i mars. Alt treverk skal males. Videre skal treverk rundt vinduene skiftes ut med aluminium, slik at vinduene blir (tilnærmet) vedlikeholdsfrie i fremtiden. Dette medfører at det vil bli satt opp stillaser på alle blokkene. Det vil også plasseres en rigg (brakker) mellom blokkene. Arbeidet skal sluttføres i løpet av 90 dager.

Styret vil komme med nærmere beskjed når tiden nærmer seg angående rydding av balkonger o.l.

Dette er første del av den langsiktige vedlikeholdsplanen som OPAK har utarbeidet for borettslaget. Kostnadene for dette arbeidet vil bli tatt fra tidligere avsatte midler og ikke påvirke felleskostnadene.